Rekrutteringsfirma

Direktør til Aalborg Lufthavn – Danmarks bedste lufthavn

Indrykket: 12.9.2020

Curia, Aalborg

Direktør til Aalborg Lufthavn – Danmarks bedste lufthavnDirektøren for Aalborg Lufthavn viderefører og videreudvikler det flotte arbejde med lufthavnens primære mål og strategi. Dermed sikrer du bedst mulig infrastruktur til og fra regionen samt fortsat udvikling af produkter, ruter, sikkerhed, profil, miljø og digitalisering.

Fortsætte den positive udvikling af Aalborg Lufthavn


Vi søger en direktør, der er udviklingsorienteret og dynamisk og som sammen med bestyrelser, interessenter, samarbejdspartnere og medarbejdere kan udvikle en attraktiv og fremtidsorienteret lufthavn.

Direktørstillingen repræsenterer i særlig grad følgende centrale roller og opgaver:

 • Ruteudvikling og forhandling
 • Sætte kunderne først og sikre tydelighed omkring dette
 • Forretningsudvikling
 • Udvikling af virksomhederne i overensstemmelse med bestyrelsens og ejernes ønsker i henhold til de valgte strategier
 • Reference til og samspil med bestyrelsen og ejerne
 • Ledelse, herunder demonstrere en hands-on stil med fokus på people management og trivsel
 • Sikre retningen for de kommercielle aktiviteter
 • Pleje og udvikling af eksterne relationer samt sikre at lufthavnen forsat er en attraktiv samarbejdspartner.

Det forventes, at den nye direktør kan fortsætte den positive udvikling, Aalborg Lufthavn har haft de seneste mange år med udgangspunkt i de nuværende strategier.

Kommerciel forståelse for værdikæderne for trafikken og lufthavnen


Du har erfaring med ruteudvikling og stor kommerciel forståelse for værdikæderne for trafikken og lufthavnen. Det er bestemt en fordel, hvis du har erfaring fra luftfart og/eller lufthavnsbranchen eller lignende branche. Du har forhandlingskompetencer på strategisk niveau. Samtidig har du en naturlig interesse i udviklingen af Nordjylland.

Vi lægger vægt på, at du kan dokumentere resultater som leder på et strategisk og styringsmæssigt højt niveau. Som kandidat til stillingen har du ideelt en akademisk uddannelse, kombineret med en relevant kommerciel og ledelsesmæssig baggrund, herunder erfaring med økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar for et selvstændigt forretningsområde.

Du er en stærk og visionær kommunikator, der har erfaring med udadvendte og repræsentative opgaver og med at skabe resultater med stor eksekveringskraft.

Desuden har du kendskab til og erfaring med:

 • Strategisk og operationel ledelse af medarbejdere
 • Økonomistyring
 • Internationalt samarbejde
 • Tæt samspil med en politisk ledelse
 • Servicering af bestyrelser
 • God sparringspartner for bestyrelser, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Et globalt og erhvervspolitisk udsyn med stor forståelse for de nordjyske interesser.

Den nye direktør har følgende personlige kompetencer:

 • Velbegavet med gode analytiske og strategiske kompetencer – evner at gennemskue og perspektivere komplekse problemstillinger
 • Bidrager selvstændigt til at sætte dagsorden og retning – og kan holde den i med- og modvind
 • Ambitiøs, modig og resultatorienteret
 • Stort kundefokus
 • Beslutningsstærk og insisterende på at beslutninger omsættes til handling
 • Personligt robust, løsningsorienteret og har ledelsesmæssigt mod – skaber respekt omkring sig
 • Tør uddelegere ansvar – inddrager og giver plads til og skaber udvikling i organisationen
 • Stort personligt drive og skaber begejstring og følgeskab omkring sig på alle niveauer i organisationen
 • Stærke formidlings- og kommunikationsevner og brænder for at håndtere de faglige opgaver og udfordringer
 • Stærke relationelle kompetencer; lyttende, imødekommende og tillidsskabende
 • Stor integritet – hviler i sig selv og agerer med ordentlighed
 • Politisk tæft.

Direktøren for Aalborg Lufthavn har bopæl i nærområdet til Aalborg Lufthavn.

Det får kandidaten


Du tilbydes en attraktiv stilling i en succesrig organisation med stor mulighed for at præge og udvikle lufthavnen og infrastrukturen i Nordjylland.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Curia...
Ansøgningsfrist Søndag den 25. oktober 2020
Curia er en landsdækkende rekrutteringsvirksomhed med kontorer i Aarhus, Aalborg og København. Vi har i løbet af de seneste 20 år rekrutteret tusindvis af kandidater, og vi står som en aldeles stærk samarbejdspartner til rekruttering af direktører, ledere og specialister til dansk erhvervsliv. Vores kunder spænder bredt fra C20-virksomheder og store internationale koncerner til SMV’er og offentlige institutioner. En tredjedel af vores kunder har vi samarbejdet med i fire år eller mere.

Vores konsulenter har alle stor erfaring inden for search & selection, headhunting og outplacement, ligesom vi er certificeret i brugen af en række effektive værktøjer til test og vurdering af kandidater. Dette sikrer, sammen med vores store netværk, at vi altid er i stand til at finde og udvælge de helt rigtige kandidater til vores kunder.