Annonce
Rekrutteringsfirma

Direktør til den socialøkonomisk virksomhed Kilden, Esrum / Mårum

Indrykket: 7.1.2022

Græsted

Dagtilbuddet Kilden gennemfører uddannelser, ansætter medarbejdere med særlige vilkår og behov, tilbyder afklaringsforløb og driver cafeen på Esrum Kloster. Kilden har en ambition om at udvikle den socialøkonomiske virksomhed, så slutmålet om at hjælpe unge ud på det rummelige arbejdsmarked i endnu højere grad bliver nået. Kunne du tænke dig at stå i spidsen for dette unikke sted?

Som en socialøkonomisk og socialpædagogisk virksomhed, arbejdes der med at skabe arbejderpladser og giver udfordrede unge den bedste start på voksenlivet. Det sker med professionel vejledning og støtte i forhold den de unges faglige, sociale og personlige kompetencer således, at de kan opnå ordinær eller støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Siden etableringen tilbage i 2008 har Kilden med årene fået flere elever og medarbejdere, og har i dag skabt et pædagogisk fundament og et markant fagmiljø. Der er lagt en plan og strategi for at kunne udvide det nuværende antal af borgere, gennem en målrettet bearbejdning af markedet og tilbud. Det sker ved med nye læringsrum, linjer og produktioner og med et mål om høj kvalitet.

Kilden har udover rammerne på Esrum Kloster, tillige erhvervet sig Mårum Skole og indrettet dette til MårumHuset, hvilket giver helt nye spændende muligheder for fremtidige aktiviteter på sigt.

Arbejdet og tilbuddene bliver med faste mellemrum vurderet i eksterne Tilsynsrapporter.

Stillingen

Den nye direktør vil få det overordnede ansvar for den daglige ledelse i Kilden, og skal i tæt samarbejde med bestyrelsen stå for at eksekvere strategiplanen og udviklingsområder, med kontrolleret vækst på toplinjen, produkt og relations udvikling.

Du skal bidrage til den fortsatte udvikling af virksomheden, og den social mission om at skabe jobs til mennesker med særlige behov. Dette indebærer fortsat udvikling af organisationen – en organisation, der skal brandes på værdier, kvalitet, kultur og historie.

Du skal være synlig i den daglige drift af Kilden, og være i stand til at lede og videreudvikle organisationen og skabe resultater gennem dine ledere. Derfor er den rette direktør en udadvendt person, der med betydeligt format samt respekt og ydmyghed kan skabe vækst i virksomheden.

Der er tale om en ”hands-on”, kommercielt indstillet stærk person, der kan se mulighederne i at skabe den fremtidige virksomhed med de kræfter, der allerede er i virksomheden. Du skal kunne bidrage med opsøgende salg, overfor potentielle nye kundesegmenter samt være tæt på eksisterende kunder, og være den naturlige frontfigur for kunder, ledere og medarbejder.

Direktørens opgaver vil således kunne opsummeres;

  • Ledelse og trivsel. Du får det overordnede ansvar for lede, udvikle og skabe trivsel for et selvkørende teampå 18 medarbejdere med et højt fagligt og pædagogisk fundament.
  • Sikre Kildens fortsatte udvikling som socialøkonomisk virksomhed. Du kommer til at præge en spændende udvikling omkring det socialøkonomiske element, hvor vi skal finde den rette forretning/produktion.
  • Fortsat sikre pædagogisk kvalitet. Det pædagogiske arbejde skal løbende udvikles i takt med, at vores kunder (kommuner i Nordsjælland) har nye behov og ønsker.
  • Økonomi, salg, budget. Du vil med tydelig støtte fra Leder af administrationen tage hånd om hverdagens økonomi og skal sikre, at budgettet holdes. Du skal stå i spidsen for den opsøgende rekruttering af STU-elever samt de jobskabende forløb under LAB-loven, som vi sælger til jobcentrene.
  • Godt samarbejde og stærke relationer. Du skal gå forrest i forhold til at skabe et stærkt og godt samarbejde med bestyrelsen for Fonden Dagtilbuddet Kilden og til en bred gruppe af interessenter, særligt Fonden Esrum Kloster og Møllegård, kommuner, myndigheder og det netværk af virksomheder som vi samarbejder med om praktiksteder og ansættelse for de unge.

Kandidaten

Vi søger en handlekraftig direktør med en kommerciel baggrund og gerne med flere års erfaringer med drift og udvikling af virksomheder. Måske har du kendskab til en socialøkonomisk virksomhed, og samarbejdet med kommuner og virksomheder.

Den nye direktør har skabt resultater, har en struktureret og moderne ledelsesmæssig tilgang. Profilen har en moden, empatisk, og er holistisk tænkende, med et stort drive og fokus på virksomheden - og uden et stort ego og/eller behov for personlig promovering.

Som direktør for Kilden vil opgaven kræve at være rollemodel i virksomheden og have fokus på at skabe et godt arbejdsklima, hvor stoltheden over resultaterne er naturligt.

Vi forventer, at den rette kandidat har erfaringer med strategi og eksekvering i forhold til drifts- og udviklingsmæssige processer samt gennemførelser af det strategiske grundlag. Din erfaring er vigtig, men vi ser i lige så høj grad på, at du er en engageret og udadvendt ildsjæl, med en tydelig forretningsmæssig interesse/profil og at du har den nødvendige ledererfaring. Og måske allervigtigst: Du skal have et stort ønske om at gøre en forskel for målgruppen.

Vi tror, at du vil få en givende hverdag, der kan beskrives med ord som anerkendelse, rummelighed, positiv atmosfære og ligefrem kommunikation. Lidt højstemt siger vi, at vi vil være Danmarks bedste STU-sted, og for at blive det, har vi brug for, at du sætter dit tydelige aftryk på Kilden og leder en engageret medarbejderstab.

Lyder det som noget for dig?

HR navigator er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte rekrutteringskonsulent hos HR navigator Jens Jensen på 22 69 79 84. Send din ansøgning og dit CV allerede i dag og via linket på siden. Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat. Vi holder løbende møder med relevante og interessante kandidater og vil taget jobbet af vores hjemmeside, når den rette kandidat er fundet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Kilden

Kilden deler omgivelser og en masse andet med Esrum Kloster og Nationalparken Kongernes Nordsjælland, som er en kulturinstitution, oplevelsesattraktion og Nationalpark. Derudover ejer virksomheden MårumHuset i Mårum, hvor der ligger spændende fremtidige aktiviteter, der skal udvikles og implementeres.

Vores primære målgruppe er unge mellem 16 - 28 år med generelle indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser samt psykiske og mindre fysiske handicap. Det er unge, der har brug for at uddanne sig i rummelige, glade omgivelser, netop under forhold der er tilpasset deres særlige situation.

Dertil har vi medarbejder med samme baggrund, som ovenstående i enten voksen specialundervisningsforløb, afklaringsforløb eller beskyttet beskæftigelse.

Kildens uddannelsestilbud er tilpasset loven om uddannelse for unge med særlige behov. Formålet med loven er at give disse unge en masse personlige, sociale og faglige kompetencer, således at de opnår selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet. Desuden at opnå̊ almene færdigheder og samfundsmæssig indsigt og viden og til sidst komme videre i beskæftigelse eller anden uddannelse. Ungdomsuddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs muligheder og interesser og består af både undervisning, praktiske aktiviteter og virksomhedspraktik.

Kontaktoplysninger Få yderligere info og kontakt på HR navigator's hjemmeside: klik her......
HR navigator er en headhunting- og rekrutteringsvirksomhed, som arbejder målrettet med at identificere, ansætte og udvikle medarbejdere til morgendagens virksomheder. Vi er 6 dedikerede konsulenter med næsten 150 års ledelseserfaring og 50 års rekrutteringserfaring. Vi har meget at tilbyde, og vi er ærekære, når det kommer til at levere varen hver gang.

Vi har alle bred erfaring fra erhvervslivet, ikke mindst i forhold til rekruttering og headhunting. Vi har været topledere og ved derfor, hvilke problemstillinger vores kunder møder, og hvad der skal til for at løse dem.

Vi ansætter topledere, ledere og tunge specialister, som sikrer, at vores kunder får succes og opnår en stærkere position end konkurrenterne. Effektive maskiner og professionelle produkter er vigtige, men det er mennesker, der gør forskellen.

Skal vi hjælpe din virksomhed videre? Kontakt os gerne for en snak om muligheder og eventuelle udfordringer, eller læs mere om vores forløb inden for headhunting og newplacement.