Vikarstilling: Barselsvikar, Konsulent Profession

Indrykket: 9.10.2019

Dansk Sygeplejeråd, København K

Dansk Sygeplejeråd søger en konsulent på fuldtid til et barselsvikariat i Professionsafdelingen.

I Professionsafdelingen har vi fokus på sundhedsvæsenet ud fra et sygeplejefagligt og politisk perspektiv. Vi ønsker at sætte retning for sygeplejeprofessionen og dens vilkår gennem faglig argumentation. Vi arbejder med at udvikle fag og profession inden for en række områder, som dækker sygeplejerskers uddannelse, forskning, klinisk praksis, faglig ledelse og arbejdsmiljø, ligesom Dansk Sygeplejeråds internationale arbejde og engagement varetages fra professionsafdelingen.

Afdelingens arbejde foregår i tæt samarbejde med sygeplejersker fra alle områder af praksis i form af de faglige selskaber og består af en professionschef, 9 konsulenter og en administrativ sagsbehandler.

Om jobbet
Som konsulent i professionsafdelingen indgår du i arbejdet med at fremme sygeplejerskernes vilkår i en dansk kontekst men med stærk fokus på, hvad der sker både lokalt og internationalt.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
  • at udarbejde skriftlige oplæg til politisk sagsbehandling med afsæt i et fagligt og evidensbaseret grundlag
  • at bidrage med sygeplejefaglig viden til organisationens arbejde ved at indhente ny viden både nationalt og internationalt og medvirke til at denne viden anvendes i det politiske arbejde og deles med relevante samarbejdspartnere i organisationen

  • at repræsentere Dansk Sygeplejeråd i arbejdsgrupper og styregrupper både som projektleder og deltager i forskellige fora, såvel intern som eksternt.


Dine arbejdsopgaver vil sammen med kollegaer særligt omhandle det kliniske område, uddannelsesområdet samt samarbejdet med WHO, hvor 2020 er udnævnt til ”Year of the Nurse”.

Om dig
Vi forventer, at:
  • du er uddannet sygeplejerske og har en akademisk overbygning eller anden sundhedsvidenskabelig baggrund

  • du har forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation
  • du har erfaring med projektledelse, udvikling og styring af processer
  • du har politisk forståelse og er i stand til at sætte faglig viden ind i en politisk kontekst
  • du er analytisk og metodisk stærk og god til at formidle skriftligt og mundtligt
  • forstår værdien af samarbejde og involvering – og kan opbygge netværk og relationer.


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til intern overenskomst for konsulenter i Dansk Sygeplejeråd.
Der er tale om en tidsbegrænset stilling af 9 måneders varighed med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning og CV via linket forneden senest den 10. november 2019 kl. 9.00.
Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.
Vi forventer at holde 1. samtale den 22. november og 2. samtale den 26. november 2019.

Kontakt
Er du interesseret i at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte professionschef Helle Winther Dahl på tlf. 61771422.

Dansk Sygeplejeråd flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi er en partipolitisk uafhængig organisation, der varetager over 77.000 sygeplejerskers interesser. Vi arbejder for at sygeplejersker aflønnes i forhold til professionens høje værdi for samfundet, for en professionel sygepleje af faglig høj kvalitet og deltager aktivt i den sundhedspolitiske debat. Læs mere om Dansk Sygeplejeråd på www.dsr.dk.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Dansk Sygeplejeråd...
Ansøgningsfrist Søndag den 10. november 2019
Dansk Sygeplejeråd (DSR) er en partipolitisk uafhængig fagforening, der arbejder med løn- og ansættelsesforhold og organisatoriske interesser for sygeplejersker.

Dansk Sygeplejeråd har som den eneste faglige organisation forhandlingsretten, når det handler om overenskomster for sygeplejersker, som arbejder inden for det sygeplejefaglige område. Overenskomsterne sætter blandt andet rammerne for løn og arbejdsvilkår for sygeplejersker ansat f.eks. i det offentlige.