Netværksskabende udplaceringskonsulenter/jobformidlere søges til Quick Cares afdelinger...

Indrykket: 25.11.2019

Quick Care, Sydjylland

Ansøg

VIRKSOMHEDEN

Quick Care har siden 2007 udviklet og leveret værdiskabende og helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser til landets kommuner og Jobcentre.

Vi er i dag markedsledende - og det forpligter.

Vi har høje ambitioner på både borgere og kommuners vegne - og vores indsatser bringer borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Samtidig med, at vores samarbejdskommuner er meget tilfredse med den værdi, de opnår i samarbejde med os.

Vores beskæftigelsesrettede indsatser er altid effekt- og dialogstyrede og skaber en synergieffekt mellem kommunen og Quick Care.

Uanset om vi leverer forløb som skal afklare eller opkvalificere ledige - og uanset den ledige borgers ressourcer - er vores mål altid lønnede timer og beskæftigelse.

STILLING

I jobbet som udplaceringskonsulent/jobformidler er hovedopgaven at oparbejde, udbygge samt vedligeholde Quick Cares virksomhedsnetværk i forhold til at opnå job og lønnede timer gennem offentlige og private virksomheder. Dertil skal man kunne etablere virksomhedspraktikker med henblik på optrapning af antal timer med en målsætning om lønnede timer eller ordinært job.

Arbejdsopgaverne vil bestå i telefonisk og fysisk kontakt til virksomheder med henblik på, at etablere møder for Quick Cares lokale virksomhedskonsulenter, samt servicering af eksisterende netværk med fokus på at udvide samarbejdet. Som udplaceringskonsulent/jobformidler hos Quick Care, er du første kontakt til virksomhederne, og det er derfor vigtigt at fremstå professionel og kunne formidle Quick Cares værdier og muligheder kort og præcist. Desuden lægger vi vægt på, at du har evnen til at kommunikere i øjenhøjde med både kolleger og samarbejdspartnere. Udplaceringskonsulenten/jobformidleren samarbejder i hverdagen tæt med virksomhedskonsulenterne - du skal derfor kunne trives i et kontormiljø med god energi.

DINE OPGAVER

 • Udsøgning af samarbejdspartnere og virksomheder både fysisk og telefonisk med henblik på at etablere lønnede timer og ordinært job
 • Udsøgning af virksomhedspraktik med henblik på lønnede timer og ordinært job
 • Formidling af borgers faglige -og personlige kompetencer mhp. bæredygtigt match mellem virksomhedens mangel på arbejdskraft og borgers kompetencer.
 • Servicere vores eksisterende netværk med henblik på et værdiskabende samarbejde
 • Afsøge det lokale erhvervslivs rekrutteringsbehov
 • I samarbejde med ledelsen udarbejde lokale strategier for udvidelsen af samarbejdsaftaler med store og mellemstore virksomheder

VI SØGER EN PERSON MED

 • Erfaring og flair for opsøgende salgsarbejde, vikarbranchen etc.
 • Stærke kommunikative kompetencer, både internt og eksternt
 • Evne til at arbejde selvstændigt med frihed under ansvar
 • Et naturlig flair for IT
 • Evne til at skabe relationer med både samarbejdspartner, borgere og kolleger
 • Højt serviceniveau i alle arbejdsopgaver
 • Empatisk
 • Mulighed for at benytte egen bil til arbejdsopgaver

VI TILBYDER

 • Et dynamisk og udviklingsorienteret team med store ambitioner
 • Et uformelt og humoristisk arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på sparring, dialog og kvalitet
 • Et selvstændigt job med indflydelse og ansvar
 • Omfattende oplæring af kolleger
 • Løbende opkvalificering og udvikling af dine kompetencer

ANSØGNING OG KONTAKT

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftschef, Jeanette Holst på tlf. 29 69 55 62

ANSØGNINGSFRIST

Fredag d.3.1.2020 kl. 12.00.

TILTRÆDELSE

Snarest muligt og der afholdes samtaler løbende.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Quick Care...
Ansøgningsfrist Fredag den 03. januar 2020
Om Quick Care
I Quick Care arbejder vi efter værdibaseret ledelse og har igennem vores organisering med fagchefer, et stort fokus på en faglig dybde i vores produkter. Quick Care er en decentraliseret virksomhed med mange selvkørende satellitter, hvor der er brug for handle- og beslutningskompetencer. Dette kræver tillid og en stærk kultur, hvilket understøttes og italesættes igennem værdibaseret ledelse, hvor den enkelte leder har en høj grad af indflydelse og medbestemmelse.

I Quick Care lægger vi vægt på en høj faglighed, der sikrer en høj kvalitet i vores produkter og i samarbejdet med kommunerne og erhvervslivet. Vi har derfor i Quick Care vores eget academy, der understøtter den tværfaglige og beskæftigelsesrettede tilgang i vores produkter. Vi benytter interne og eksterne undervisere, der understøtter denne proces og skaber de optimale betingelser for, at læringen finder sted i de rette omgivelser og med fokus på en høj implementeringsgrad. Quick Care Academy indeholder et introforløb til alle nye medarbejdere, hvor der er fokus på lovgivning, skriftlighed, kommunikation og interne forhold, opkvalificerende kurser til medarbejdere med en anciennitet over et år og en lederuddannelse. Alt for at sikre et højt fagligt niveau og det rette mindset hos alle vores medarbejdere.

Organiseringen med et fagchefniveau i Quick Care understøtter det tværfaglige samarbejde, som vægtes højt internt som eksternt. For at skabe de optimale betingelser for vores samarbejdspartnere og borgere arbejdes der ud fra en tværfaglig forståelse, hvor kombinationen af indsatsen og viden er med til at flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet.