Skolekonsulent

Indrykket: 13.8.2019

Kalundborg

Om jobbet
Vil du være med til at sikre en god faglig drift og udvikling af specialundervisningsområdet i Kalundborg Kommune, og kan du arbejde ud fra et inkluderende børnesyn med udgangspunkt i ”Stærke Børnefællesskaber” og bidrage til at sikre at alle børn trives og bliver så dygtige de kan?

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse søger en faglig stærk og administrativ profil til drift og udvikling på specialundervisningsområdet.

Er du vores nye skolekonsulent, vil du få ansvar for at løfte en bred vifte af faglige og administrative opgaver indenfor specialundervisningsområdet.

Overordnet vil du indgå i Kalundborg Kommunes arbejde med ”Stærke Børnefællesskaber”, hvor vi sammen har fokus på at alle børn trives og bliver så dygtige som de kan. Du er derfor en vigtig medspiller ind i en ressourcefokuseret tilgang, hvor vi sammen er ambitiøse på alle børns vegne. Det forventes derfor, at du arbejder ud fra et inkluderende børnesyn og er med til at understøtte de politiske beslutninger på hele skoleområdet.

Du vil indgå i det faglige og administrative arbejde på hele specialundervisningsområdet, hvilket bl.a. omfatter Det Fælles Visitationsudvalg, der træffer afgørelser om henvisning til specialundervisning. Din rolle her er at bidrage til at sikre et godt fagligt beslutningsgrundlag, indgå i faglige dialoger, koordinere og lave dele af den administrative sagsbehandling. Dette involverer et tæt samarbejde med skoler, rådgivere og PPR samt dialog med forældre.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Tværfagligt og mellemkommunalt samarbejde omkring skoleplaceringer
 • Dialog med skoler og forældre i forbindelse med indstillinger til andet skoletilbud
 • Skrive afgørelser og behandle klagesager
 • Generel vejledning og dialog til skoler og samarbejdspartnere vedrørende lovgivning, specialundervisning, kommunale retningslinjer, politiske beslutninger mv.
 • Håndtering af forældrehenvendelser, herunder dialog og vejledning
 • Opfølgning på anbragte børns undervisning, herunder deltagelse i statusmøder og tværkommunale drøftelser om kvaliteten og indholdet i skoletilbuddet
 • Deltagelse i udvikling af tiltag, procedurer og retningslinjer på området
 • Tilsyn med børn der hjemmeundervises
 • Opgaver i forhold til bevilling af STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Du skal være indstillet på at stillingen indebærer en del sagsbehandling og administrativt arbejde, og det er derfor vigtigt at du trives med denne type opgaver og samtidig kan navigere i en travl hverdag med korte deadlines, langsigtede mål og en høj grad af tværfagligt samarbejde i opgaveløsningen.

Dine nærmeste daglige samarbejdspartnere i forhold til specialundervisningsområdet i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse vil være den faglige koordinator for Specialpædagogik og Undervisning og de administrative medarbejdere tilknyttet området. Derudover vil du komme til at samarbejde med de øvrige konsulenter i afdelingen, rådgivere, PPR-psykologer og inklusionsvejledere fra Fagcenter Børn og Familie.

Din profil
Som person skal du være god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt. En kernekompetence er evnen til at samarbejde og kommunikere med både forældre, skoler og samarbejdspartnere på tværs. Stillingen fordrer, at du på en gang skal være lydhør og god til at indgå i relationer samtidigt med, at du også skal kunne stå fast. Jobfunktionen fordrer en høj grad af selvstændighed og en del møder ud af huset. Du skal være struktureret, være god til at danne dig overblik, holde fokus og følge opgaver helt til dørs.

Derudover forventer vi, at du:

 • Har erfaring med og kendskab til praksis på folkeskoleområdet
 • Har forståelse for og helst erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation og kan begå dig i en myndighedsrolle
 • Har erfaring med specialundervisningsområdet gerne fra en lignende konsulentstilling
 • Har kendskab til relevant lovgivning, herunder folkeskoleloven og specialundervisningsbekendtgørelsen
 • Har erfaring med eller interesse i at formidle lovgivning på en professionel og letforståelig måde
 • Er en stærk kommunikator – du er ligefrem, anerkendende og tydelig - både mundtligt og skriftligt
 • Planlægger dit arbejde selvstændigt
 • Kan stå fast og holde fokus på opgaven, også når du møder modstand
 • Er servicemindet og tager initiativ
 • Værdsætter og bidrager til et godt arbejdsfællesskab og professionelt arbejdsmiljø

Din uddannelsesbaggrund er ikke det vigtigste, så længe du kan se dig selv i ovenstående og har de rigtige kompetencer og erfaring, som du kan bringe i spil. Vi forestiller os, at du f.eks. er lærer eller pædagog med relevant efteruddannelse, eller cand.pæd. med relevant praksiserfaring eller tilsvarende.

Kan du genkende dig selv i ovenstående beskrivelse, og har du lyst til at sætte dig selv og dine kompetencer i spil i forhold til de beskrevne opgavetyper, skal du søge stillingen.

Vi tilbyder:

Som organisation tilbyder vi en inspirerende og udfordrende arbejdsplads i udvikling med en høj grad af selvstændighed og ansvar i planlægningen af din arbejdsdag og opgaveløsningen.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse er en velfungerende afdeling med højt til loftet, som er præget af sammenhold, høj faglighed og et tæt tværfagligt samarbejde. Vi har en uformel tone med humor og vi hjælper hinanden og løfter i flok.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn efter gældende overenskomst. Kørekort er nødvendigt.

Stillingen er på 37 timer med ansættelse snarest muligt eller pr. 1. november 2019.

Hvis du vil vide mere
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Faglig Koordinator Vicky Johansen på tlf. [xxxxx] .

Du kan læse mere om kommunen på [xxxxx] Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 22. august og ansættelsessamtaler afholdes den 28. august.

Der vil til ansættelsessamtalen være en mundtlig case.

Om os
Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: [xxxxx] I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Kilde: [xxxxx]

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Torsdag den 22. august 2019