Projektmedarbejder til projekt om psykisk sårbare misbrugere i Fredericia

Indrykket: 31.7.2020

Region Syddanmark, Fredericia

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk Afdeling Vejle søger en projektmedarbejder til et tidsafgrænset pilotprojekt, hvor formålet er at forbedre livskvaliteten for psykisk sårbare borgere med et misbrug. Drivkraften i projektet er borgerens selvoplevede behov og ønsker og mål for fremtiden.

Om projektet

Fredericia Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark underskrev i efteråret 2019 en partnerskabsaftale på psykiatriområdet. Den fælles vision i psykiatripartnerskabet er, at flere mennesker med psykisk sygdom bliver udredt, behandlet, helbredt og rehabiliteret. For at blive klogere på, hvordan vi når i mål med visionen, har Designskolen Kolding gennemført en række aktiviteter sammen med borgere og medarbejdere på området. Aktiviteterne har afdækket nogle punkter, hvor den fælles indsats overfor borgerne kan forbedres.

Det er på denne baggrund ideen til pilotprojektet er opstået.

Omdrejningspunktet i pilotprojektet er, at borgere der har selvoplevede problematikker med misbrug og er psykisk sårbare, nemmere kan få hjælp, at hjælpen er hurtigere, og at hjælpen er mere fleksibelt. Målgruppen for projektet er borgere over 18 år, der oplever, at de ikke får den samtidige hjælp, som de har brug for. Projektet omfatter både psykisk sårbare borgere og borgere med psykiatriske diagnoser.

Borgerne i pilotprojektet tilbydes et forløb, hvor Lokalpsykiatrien Fredericia, Rusmiddelcenter Fredericia og evt. andre relevante aktører, herunder jobcentret sammen med borgeren koordinerer indsatserne med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov.

Projektet er tidsafgrænset til 19 måneder med opstart 1. september 2020. Projektet er finansieret af midler fra Fredericia Kommune og Region Syddanmark.

Projektmedarbejderes opgaver

  • Du skal sammen med projektteamet udvikle projektet bidrage til fremdrift. Bla. skal du i et samarbejde med Designskolen Kolding være med til at udvikle og afprøve af et dialogværktøj.
  • Du skal deltage i møderne i borgerteamet, herunder sikre, at borgerens ønsker og behov bliver omdrejningspunktet
  • Som projektmedarbejder skal du understøtte arbejdet med at virkeliggøre borgerens ønsker og behov.
  • Du skal sikre, at den psykiatrifaglige viden og behandling inddrages og koordineres med den kommunale indsats.

Det er en fordel hvis du:

  • Har erfaring fra psykiatrien og gerne kendskab til psykisk sårbare borgere med et misbrug
  • Er udadvendt og god til at skabe nye relationer – særligt til målgruppen
  • Er god til at lytte

Der nedsættes et projektteam bestående af en projektledere og to projektmedarbejdere fra hhv. kommunen og regionen. Desuden tilknyttes en række relevante medarbejdere fra Jobcenter Fredericia mv., som er på såkaldt tilkald, når det er relevant i forhold til den enkelte borger. Det er projektlederens opgave at være tovholder for projektteamet.

Ansættelsesvilkår

Projektmedarbejderen ansættes i Lokalpsykiatri Fredericia og du vil få dagligt arbejdssted i Fredericia.

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse 1. september 2020 eller snarest muligt. Projektet løber over 19 måneder fra ansættelsesstart.

Ansættelsen beror på en politisk godkendelse af projektet i Regionsrådet den 24. august 2020.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Funktionsleder Heidi Jensen, tlf.: 99 44 80 20

Ledende overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen

Oversygeplejerske Peter Jezek

Ansøgningsfrist

Send os din ansøgning senest den lørdag den 15. august 2020.
Ansættelsessamtalerne finder sted torsdag den 20. august 2020.

Arbejdstid: 37 timer - dagarbejde
Ansøgningsfrist Lørdag den 15. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.