Indkøbskonsulent og Faglig koordinator med styrker indenfor indkøbscontrolling

Indrykket: 3.9.2020

Vordingborg Kommune, Vordingborg

Vil du være med til at genstarte og opbygge Team Indkøb og Udbud i Vordingborg Kommune?

Efter 4 år som en del af et fællesskab med to andre kommuner vil vi nu igen være os selv og sætte Vordingborg Kommune på landkortet som en af de kommuner, der arbejder nytænkende og effektivt med indkøb og udbud.

Du bliver en del af et dynamisk team der brænder for opgaverne
Vi bliver et lille, men stærkt og dynamisk, team på 4 personer, der skal drive både udbud, kategoristyring samt hjælp og vejledning til hele Vordingborg Kommune. Det stiller store krav til os alle. Vi skal sikre økonomisk råderum til hele kommunen gennem gode aftaler og øget brug af dem. Det betyder, at du virkelig skal brænde for opgaverne, kommunen og den vision vi har om at være super-dygtige til indkøb og udbud.

Teamet består af to indkøbskonsulenter som skal fungere som kategoriansvarlige på mange områder, en udbudskonsulent som gennemfører forskellige former for udbud samt en faglig koordinator som både kan fungere som kategoriansvarlig, controller på indkøbsaftalerne og kan gennemføre udbud, herunder dynamiske indkøbssystemer.

Vi mangler en indkøbskonsulent og en faglig koordinator.

Indkøbskonsulent:
Du bliver kategoriansvarlig på en række områder og skal kende detaljerne i aftalerne på dit område. Du skal overvåge indkøbsadfærden indenfor dine kategorier og du skal udarbejde datamateriale til brug for udbudsprocesser og tilslutninger til SKI-aftaler.

Du skal som kategoriansvarlig indkøbskonsulent desuden:
 • udarbejde standardiserede rapporter til indkøbere og ledere omkring indkøbsadfærden
 • have dialog med decentrale indkøbere om eventuelle tilføjelser til aftalerne således at sortimentet er dækkende for behovet
 • kontrollere at priser, sortiment og vilkår svarer til aftalerne
 • have dialog med leverandører om ændringer i sortimentet så vores behov bliver dækket
 • beregne og efterprøve økonomiske gevinster ved nye aftaler og øget brug af aftaler
 • have dialog med økonomicontrollerne om udmøntning af gevinster i budgetterne
 • sikre at kataloger er opdateret i E-handelssystemet og kontraktstyringssystemet
 • hjælpe indkøberne med at anvende aftalerne og E-handelssystemet
 • Undervisning af relevante kolleger i E-handel og aftalerne generelt.

Det aftales nærmere hvilke områder, når vi kender dine kvalifikationer og erfaringer.

Faglig koordinator:
Som faglig koordinator skal du tage ansvar for de faglige resultater i teamet. Du skal udvikle politikker og retningslinjer indenfor indkøb og udbud. Du bliver kategoriansvarlig på et lidt mindre område, med de opgaver som er beskrevet ovenfor.

Derudover skal du:
 • udvikle relevante standardrapporter til brug for information til indkøbere og ledelse
 • have indsigt i hvordan data struktureres og valideres således, at de informationer som laves på baggrund af data, har høj kvalitet
 • udvikle opgaverne for de kategoriansvarlige så det hele tiden bliver lidt bedre og lidt mere relevant
 • have så meget viden om udbudsprocesser, at du kan gennemføre udbud, hvis der bliver behov for det
 • kunne opsætte et dynamisk indkøbssystem og have dialogen med både indkøberne i kommunen og leverandørerne
 • sammen med afdelingschefen have dialog med enkelte leverandører, brancheorganisationer, erhvervsforeninger og politiske udvalg
 • udtrykke dig præcist og forståeligt både skriftligt og mundtligt. Der skal skrives retningslinjer, sagsfremstillinger, notater, svar på politiske spørgsmål mv.
 • repræsentere kommunen i indkøbsfællesskaber.

Afdelingschefen vil have personaleansvaret og reelt være den der kan stilles til ansvar for teamet i forhold til direktionens og politikernes forventninger. Men den faglige koordinator skal i dagligdagen sikre fremdrift, prioritere opgaverne og omsætte politiske og ledelsesmæssige ønsker til handlinger.

Dine kvalifikationer som indkøbskonsulent:
Det er en klar fordel, hvis du har erfaring med opgaverne beskrevet ovenfor, men hvis du har viljen, evnerne og lysten til at lykkes i jobbet, skal vi nok lære dig det du har behov for.

Vi forventer følgende kvalifikationer:
 • Høj grad af forståelse for dynamikken i indkøbsaftaler.
 • Stærk evne til at skabe gode samarbejdsrelationer ved at være serviceminded, empatisk og imødekommende og samtidig være insisterende og vedholdende i din tilgang til opgaverne og kolleger.
 • Erfaring med og kompetence til at behandle og præsentere data.
 • Detaljeorienteret, struktureret og ikke mindst proaktiv.
 • Lyst og mod til at kaste dig ud i nye opgaver.

Dine kvalifikationer som faglig koordinator:
Du skal have erfaring fra en offentlig virksomhed med tilsvarende opgaver. Du har forventeligt en teoretisk uddannelse som både gør dig i stand til at foretage komplekse analyser og skrive relevante rapporter.

Vi forventer følgende kvalifikationer:
 • Stærk evne til at have overblikket over hele teamets opgaver og samtidig være i detaljen på dine egne opgaver.
 • God til at kommunikere både skriftligt og mundtligt.
 • Stærk til at skabe gode relationer i eget team og til andre samarbejdspartnere.
 • Erfaring med og flair for udtræk, behandling og analyse af data.
 • God evne til at motivere kolleger til forbedringer i opgaveløsningen.
 • lyst og mod til at kaste dig ud i nye opgaver – for det vil der komme.

I begge stillinger kan vi tilbyde dig:
 • et ansvarsfuldt og udfordrende job i et team med stor faglighed, energi og lyst til at lykkes
 • et godt socialt miljø med gode kolleger og engagerede chefer
 • udviklende og spændende opgaver som gør en forskel i hverdagen
 • faglig udvikling gennem både opgaver og efteruddannelse
 • en fleksibel og familievenlig arbejdsplads, som samtidig stiller krav til opgaveløsningen hos dig og dine kolleger.

Team Indkøb og Udbud er en del af Afdelingen for Økonomi og Personale
Afdeling for Økonomi og Personale består af 40 medarbejdere, som løser opgaver inden for økonomistyring, finans, løn- og personaleadministration, indkøb og forsikring.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med relevante faglige organisation efter forhandling på baggrund faglige og personlige kvalifikationer.

Søg stillingen
Vi ser frem til at modtage din kvalificerede og motiverede ansøgning senest den 20. september 2020. Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler den 25. september 2020 med tiltrædelse den 1. november 2020.

For yderligere information eller spørgsmål kan Chef for Økonomi og Personale Snorre Brink-Pedersen kontaktes på Tlf. 55 36 28 00.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Vordingborg Kommune...
Ansøgningsfrist Søndag den 20. september 2020
Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alligevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud i vores byer og købstæder. Vi har ca. 46.000 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune til ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.