Sagsbehandler til Børn og Familie i Vordingborg Kommune

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 22.6.2020

Vordingborg Kommune, Vordingborg

Vil du være med til at styrke og videreudvikle arbejdet på området for udsatte børn og unge i Vordingborg Kommune?

Vi søger en dygtig sagsbehandler, der sammen med os vil skabe de bedste muligheder for børn og unge i udsatte positioner i alderen 0-14 år. Vi har fokus på tidlige og forebyggende indsatser og arbejder så vidt muligt med indsatser, der tager udgangspunkt i almenområdet via sundhedsplejen, dagtilbud og skole.

Samtidig arbejder vi kontinuerligt med at højne kvaliteten i indsatserne på det specialiserede område. Vi arbejder målrettet med at udvikle flerfaglige helhedsorienterede indsatser, der supplerer hinanden og er sammenhængende, så de taler ind i en helhed for det enkelte barn og den enkelte familie.

Bliv en del af et fagligt fællesskab
I Børn og Familie arbejder 20 fagligt stærke og engagerede sagsbehandlere med høj kvalitet i sagsbehandlingen og tætte opfølgninger på indsatserne. Vi har fokus på systematisk sagsarbejde, samarbejdet med borgerne og faglig sparring i hverdagen.

Dine arbejdsopgaver:
 • Myndighedssagsbehandler med egen sagsstamme
 • Udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner
 • Iværksætte foranstaltninger (SEL § 52 m.fl.)
 • Foretage løbende opfølgninger
 • Koordinere det tværfaglige samarbejde omkring barnet og familien
 • Sikre tidlige og tværfaglige indsatser med inddragelse af almenområdet
 • Arbejde i DUBU og med ICS i hverdagen

Vores forventninger til dig:
 • Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har gerne erfaring fra myndighedsområdet
 • Du sikrer en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for børn og familier i udsatte positioner
 • Du kan operere indenfor Serviceloven og er vant til at træffe afgørelser og videreformidle disse
 • Du har fokus på faglig udvikling og sparring
 • Du kan overskue og håndtere komplekse problemstillinger
 • Du har en nærværende, nysgerrig og inddragende tilgang til samarbejdet med børnene og deres familier
 • Du trives med teamarbejde, har flair for det administrative arbejde og it-systemer og kan arbejde selvstændigt og struktureret

Du er udviklingsorienteret og ambitiøs på egne og teamets vegne
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i udvikling, en stor grad af fleksibilitet i egen tilrettelæggelse af arbejdet, gode kollegaer, en uformel omgangstone samt en unik mulighed for at arbejde tværfagligt og bidrage til udviklingen af området til gavn for børn og familier i Vordingborg.

Om Børn og Familie:
Børn og Familie er en del af Afdeling for Sundhed, Børn og Familie og har myndighedsansvaret for byens sårbare og udsatte børn. Vi arbejder tværfagligt og har fokus på at styrke det forebyggende arbejde gennem et tættere samspil mellem familierne, de forskellige fagpersoner og afdelinger. Børn og Familie består af 40 medarbejdere, der arbejder som distriktsrådgivere, sagsbehandlere, faglige koordinatorer, anbringelseskonsulenter, administrative medarbejdere, jurist mv. Vi har til huse i Præstø, hvor også dagplejen, PPR samt dagtilbuds- og skoleområdet er forankret.

Øvrige oplysninger:
Stillingen er en fuldtidsstilling. Aflønningen sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn.

Ansøgningsfrist: 5. juli 2020

Ansættelsessamtaler: 13. juli 2020

Tiltrædelsesdato: 1. september 2020 eller snarest muligt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingsleder Anne-Mette Semlov på telefon 55 36 20 72 eller faglig koordinator Sara Henriksen på telefon 55 36 20 93.
Ansøgningsfrist Søndag den 05. juli 2020
Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alligevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud i vores byer og købstæder. Vi har ca. 46.000 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune til ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.