Økonomimedarbejder til Projektorganisationen for Nyt OUH

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 5.2.2020

Region Syddanmark, Odense


Vi har travlt i Teamet ”Økonomi og Controlling” på projektkontoret for Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Vi søger derfor en erfaren økonomimedarbejder med flair for og indsigt i de særlige vilkår, der knytter sig til økonomistyringen af anlægsprojekter i det offentlige, herunder byggeregnskaber og ledelsesrapportering.

Teamet ”Økonomi og Controlling” løser en bred vifte af økonomiopgaver. Udover at styre den samlede projektøkonomi for hele Nyt OUH er én af vores vigtigste opgaver at understøtte projektlederne af de mange enkelte delprojekter i økonomistyring.

Om projektet Nyt OUH – ét af Danmarks største byggerier

Byggeriet af Nyt OUH vil samle det nuværende Odense Universitetshospital (OUH), Børn- og Ungepsykiatrien samt voksenpsykiatrien med Syddansk Universitet. Det samlede byggeri vil blive ét af de største byggerier i Danmark med i alt ca. 250.000 m2 nybyggeri. Byggeriet vil foregå over de næste ca. 3 år og forventes at stå færdig ved udgangen af 2022. Mange af de delprojekter, som Nyt OUH er opdelt i, er allerede godt i gang med udførelsesfasen. Andre vil i løbet af kort tid blive sat i gang.

Om Projektorganisationen for Nyt OUH

Projektorganisationen for Nyt OUH er den operationelle bygherre på projektet Nyt OUH og er en organisation med bredt sammensatte kompetencer, som arbejder sammen på tværs af de enkelte delprojekter og opgaver inden for byggeri, udstyr, IT, logistik m.v. Vi arbejder med høj intensitet og faglighed og i et nært samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører samt ledere og medarbejdere på det eksisterende OUH og Psykiatrien og andre organisatoriske enheder i Region Syddanmark. Projektorganisationen har kontor med udsigt over byggepladsen for Nyt OUH, og kulturen er præget af en høj grad af professionalisme i et uformelt arbejdsmiljø.

Om stillingen

I projektorganisationen bliver du organisatorisk en del af Teamet Økonomi & Controlling.

Selvom livet i en projektorganisation i sagens natur er dynamisk, vil du i funktionen få tildelt en række delprojekter, hvis løbende økonomistyring du vil blive beskæftige dig med i hele forløbet fra det forberedes, til der kan aflægges et endeligt anlægsregnskab.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:

  • Håndtering af fakturaer for en portefølje af delprojekter
  • Oprettelse og vedligeholdelse af byggeregnskaber for delprojekter i vores skabelon
  • Løbende dialog og sparring med projektledere og projektchefer om den månedsvise rapportering af delprojekter til leder- og styregruppe
  • Assistance i forbindelse med betjeningen af den eksterne og interne revision af projektet
  • Kvalitetssikring i forbindelse med budgetrevisioner og andre økonomiopgaver
  • Vedligeholdelse af kontoplan og prokuraforhold
  • Diverse kontrol- og afstemningsopgaver
  • Understøtte de månedlige ledelsestilsyn
  • Ad hoc økonomiopgaver for vicedirektør og teamleder

Kvalifikationer og kompetencer
Vi søger en erfaren og servicemindet økonomimedarbejder med indsigt i de særlige vilkår, der gælder for byggeregnskaber og som kan navigere i en dagligdag med både faste og varierende opgaver. Du vil få en stor grad af frihed til selv at prioritere dine opgaver. Du skal kunne trives med, at fristerne undertiden kan være korte og kvalitetskravene til arbejdet høje.

Du forventes at have en solid erfaring med økonomisystemer og være en dreven excel-bruger. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til byggeriets centrale styringsdiscipliner, herunder økonomistyring. Ligeledes vil erfaring fra administrative funktioner i politisk styrede organisationer være en absolut fordel.

Vores forventninger
Vi forventer, at du har en positiv og åben tilgang til opgaver og samarbejde. Du er konstruktiv og uformel i din måde at kommunikere på, ligesom du har en arbejdsstil, der kendetegnes ved grundighed, vedholdenhed og en veludviklet forståelse for, at akkuratesse er vitalt i denne funktion. Desuden forventer vi, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, og at du kan samarbejde og søge viden fra kolleger. Det forudsættes, at du som en naturlig del af din arbejdsstil og væremåde bidrager til det gode arbejdsmiljø både socialt og fagligt.

Vi tilbyder et spændende, lærerigt og afvekslende job i en dynamisk projektorganisation præget af en dyb dedikation til projektet. Vi er et team, hvor vi hjælper hinanden og er stolte af vores arbejde. Arbejdsmiljøet er uformelt med en god, direkte og uhøjtidelig omgangstone.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om Nyt OUH på www.nytouh.dk

Ansættelsessted er Nyt OUH med arbejdssted Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Du er velkommen til at kontakte teamleder Erik Fuglsang på mobil 2465 0616 eller vicedirektør Peter Holm på mobil tlf. nr. 2920 1610 for yderligere oplysninger om stillingen.

Tiltrædelse pr. 1. april 2020. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst og nærmere aftale.

Ansøgningsfristen er den 20. februar 2020. Ansættelsessamtaler vil foregå umiddelbart efter.

Arbejdstid: 37

Kontaktperson
Peter Holm
Vicedirektør
29201610
Ansøgningsfrist Torsdag den 20. februar 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.