Økonomimedarbejder (Fuldmægtig) til Handicapcenter Fyn

Indrykket: 11.2.2020

Region Syddanmark, Nyborg


Om jobbet

Har du lyst til at arbejde med tal og økonomistyring og samtidig være med til at gøre en forskel for børn og voksne med, handicap og sociale vanskeligheder? Så kan vi tilbyde en spændende og udfordrende stilling i administrationen ved Handicapcenter Fyn.

Dine primære opgaver vil blive:

 • Budgetlægning, regnskabsmonitorering og analyse i forhold til centrets overordnede økonomi.
 • Deltager ved strategisk økonomistyring og budgetlægning.
 • Bistå afdelingslederne ved takstberegningerne.
 • Deltage ved revision og tilsyn.
 • Udarbejdelse af oplysningsskemaer vedr. egenbetaling
 • Beregning af afgifter i forhold til borger økonomi.
 • Holde centerledelsen opdateret indenfor følgende områder:
  Budget
  Regnskab
  Aktivitet
 • Løbende disponere forventede omkostninger, så økonomisystemet altid giver bedste billede af virkeligheden.
 • Rådgive afdelingsledelserne indenfor budget- og regnskabsmæssige problemstillinger.
 • Bindeled mellem afdelingsledelserne og centerledelsen i budget- og regnskabsmæssige dispositioner.

Se i øvrigt funktionsbeskrivelsen her.

Profil
Vi forventer, at du via din uddannelse og tidligere jobs har erfaring i ovenstående eller sammenlignelige jobfunktioner. Du skal være systematisk i din arbejdsform og samtidig besidde gode kommunikations- og samarbejdsevner. Endvidere er det vigtigt, at du formår og er indstillet på at formidle økonomiske problemstillinger til personer uden økonomisk baggrund på en enkel og forståelig måde – såvel på skrift og mundtligt.

I dit daglige arbejde vil du desuden skulle arbejde med systemerne NemØkonomi, AS2007 (afregningssystem) SYDAX, og Prisme (økonomisystem), det vil således være en fordel, hvis du har kendskab til disse værktøjer.

På grund af centrets mange matrikler, er bil og kørekort en nødvendighed.

Derfor skal du vælge os, idet vi tilbyder...
• en afvekslende hverdag i et nyt center, hvor vi skaber sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv samt give plads til faglig udvikling.
• at du har mulighed for at arbejde selvstændigt og præge dine egne arbejdsopgaver og tilrettelægge din arbejdsdag, dog primært i tidsrummet mellem kl. 08.00 – 17.00
• et arbejdsfællesskab med centerchefen, leder for kvalitet og udvikling, afdelingsledere økonomifunktion og administrationen, som er dine nærmeste kollegaer og som sidder på flere matrikler i centret.
• at du får kompetent sparing med de øvrige økonomimedarbejdere på det regionale sociale område, og du bliver en del af det fælles økonominetværk.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen med og med start fra den 1. april 2020.
Lønnen aftales efter gældende overenskomst og principper i Ny Løn.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Torben Bøge Mikkelsen, 23 84 51 16
Vi forventer at afholde samtaler i uge 12.

Om Handicapcenter Fyn
Handicapcenter Fyn tilbyder bo-, aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse bl.a. mennesker med udviklingshæmning, autisme, hjerneskader, epilepsi eller andre varige lidelser. Generelt for borgerne i målgruppen er, at de har meget forskelige behov, når det gælder støtte og vejledning i dagligdagen. Nogle borgere er immobile eller har kommunikative vanskeligheder. Andre har udfordringer i forhold til adfærden. Fælles for alle gælder, at der er behov for en specialiseret indsats.
Handicapcenter Fyn har en årlig omsætning på ca. 250 mio. og ca. 500 medarbejdere fordelt på matrikler i Odense, Kerteminde og Nyborg.
Læs mere om Handicapcenter Fyn på siden her til højre.

Arbejdstid: Varierende
Ansøgningsfrist Fredag den 06. marts 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.