Regnskabsmedarbejder til Koncern Regnskab i Kriminalforsorgen

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 7.1.2020

Kriminalforsorgen, København K

Kan du lide at arbejde med tal og have mange bolde i luften samtidigt? Så vil denne stilling helt sikkert være noget for dig!

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at medvirke ved processerne omkring løn- og regnskabshåndtering, herunder sagsbehandling af løn- og regnskabsbilag, opfølgning på refusionssøgninger mv.

Personprofil
Det er vigtigt, at du er stabil og arbejder systematisk, struktureret, er serviceminded, har godt humør samt har stort fokus på kvalitet i arbejdet. Du skal trives med at arbejde med mange forskellige opgaver samtidigt og ofte med korte frister.

Kvalifikationer

  • Kendskab til Navision og SLS er en fordel, men ikke et krav
  • Analytisk sans og god talforståelse

Koncern Regnskab er fællesadministration på regnskabs- løn- og refusion området for hele Kriminalforsorgen og har ansvaret for det samlede regnskab. Kontoret er organiseret i 4 enheder, et bogholderi, et lønteam, et regnskabsteam samt et team der varetager systemsupport. I Koncern Regnskab er vi 24 ansatte som løser en forskelligartet opgaveportefølje inden for drift og udvikling. Det gælder opgaver inden for betaling af fakturaer, kreditorer og debitorer, lønsagsbehandling, refusionssøgning, analyser og godkendelse af regnskab, brugersupport mv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige område, og organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere eller anden relevant overenskomst.

Arbejdstiden er 37 timer.

Arbejdsstedet er Strandgade 100, København K.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 26. januar 2020.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra Det Centrale Kriminalregister.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos teamleder for bogholderi Lis Schultz 7255 4830 eller teamleder for løn Birgitte Nidløse 7255 4825.

Du kan i øvrigt læse om os på www.Kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Ansøgningsfrist Søndag den 26. januar 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.