Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søger kontorelev til Ressourcer og stab

Indrykket: 27.9.2019

København V

Vi søger en kontorelev inden for specialet offentlig administration til ansættelse 1. november 2019.

I Ressourcer og stab er der to teams, der varetager henholdsvis styrelsens sagsstyring, callcenter og objektiv sagsbehandling på udvalgte områder, herunder inden for passagerrettigheder og personcertificering. Du vil i løbet af din elevtid komme til at beskæftige dig med opgaver inden for både sagsstyring, callcenter og objektiv sagsbehandling i forhold til klagesagsbehandling, godkendelsesansøgninger og tilsyn.

Du skal have lyst til lære, hvordan der arbejdes efter standardiserede processer, også når opgaven er omfattende, samt have lyst til at lære, hvordan sagsstyring understøtter de faglige kontorers arbejde i en styrelse med mange forskellige opgaver. Derudover skal du være glad for at arbejde sammen med både kollegaer i teamet og i resten af huset.

Vi lægger vægt på, at du:
• er fagligt dygtig og parat til at tage ansvar for egen læring og udvikling
• er interesseret i objektiv sagsbehandling og sagsstyring
• har interesse for digitale løsninger
• følger de fælles arbejdsgange og processer
• er mødestabil
• kan formulere dig godt både mundtligt og skriftligt
• har gode dansk- og engelskkundskaber
• kan arbejde struktureret, selvstændigt og med sans for detaljen
• er positiv, opsøgende og serviceorienteret

For at kunne starte som kontorelev skal du have bestået og opnået gode resultater enten på:
• EUX (Kontor med specialer)
• HHX-bevis suppleret med et 5 ugers studenterkursus (Kontor)
• HTX, STX eller HF-bevis suppleret med et EU's 10 ugers studenterkursus (Kontor)
• HG-bevis som giver adgang til kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Er du 25 år eller derover, skal du have foretaget realkompetencevurdering hos handelsskolen. Du bedes vedlægge realkompetencevurderingen, når du sender din ansøgning.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, bedes du kontakte din lokale handelsskole eller Niels Brock.

Vi tilbyder:
• et job, hvor du får mulighed for at bruge dine faglige og personlige kompetencer
• varierende og udfordrende arbejdsopgaver, som kræver høj faglig kvalitet
• udvikling gennem ansvar og indflydelse på egne opgaver
• fleksible arbejdstider, der rummer plads til fritid og familieliv
• 3 skoleophold på Niels Brock inkl. studietur til Bruxelles

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af organisationsaftalen mellem HK Stat og Finansministeriet. Er du mellem 18 og 24 år er lønnen 13.924,20 kr. pr. måned ekskl. pension. Er du fyldt 25 år, er lønnen 20.144,27 kr. pr. måned ekskl. pension.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse. Vi indhenter referencer fra tidligere arbejdsgivere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – hvem er vi…
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej, luftfart og havne, hvor kerneområderne er tilsyn og regulering samt regulering af bygge- og boligområdet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere information
Du kan læse mere om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på www.tbst.dk.

Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til [email protected]

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning med relevante bilag samt seneste karakterblad eller eksamensbevis, som du sender via vores ansøgningsportal på www.tbst.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 20. oktober 2019, og samtaler holdes i uge 43.
Ansøgningsfrist Søndag den 20. oktober 2019