København: Er du sundhedsfaglig?

Mere end 30 dage gammel, men stadig aktiv på jobudbyderens hjemmeside

København NV

Hvor og hvordan du hjælper
I vores lektiecafé for voksne med flygtning/etnisk minoritetsbaggrund har en del af vores brugere brug for støtte til sundhedsfaglige fag, fordi de studerer på SOSU-udda...

Mandag den 27. juni 2022