Bygningschef

Indrykket: 10.1.2020

Km2job IVS, Århus C

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) søger en bygningschef, der med reference til den adm. direktør skal varetage driftsherrerollen for selskabets ejendomsportefølje herunder sikre at ejendommene er i ordentlig stand i forhold til den langsigtede forretningsplan. Ansvaret omfatter tillige ombygning af vores erhvervs- og boligejendomme.
FEAS’ primære rolle er at erhverve og varetage driften af ejendomme til brug for Aarhus Universitet og tilknyttede aktiviteter, herunder også ejendomme af strategisk betydning for universitetets fysiske planlægning.
Selskabet lægger vægt på at være en ordentlig og ansvarlig udlejer og samarbejdspartner, og samarbejdet med lejere prioriteres højt.

Stillingen
Du bliver leder af en byggeteknisk gruppe på pt. fire personer, som varetager bygherrerollen i forbindelse med drift, ombygning og renovering samt nybyggerier i tæt samarbejde med vores øvrige projektledere. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med kolleger, vores kunder (lejerne), eksternt driftspersonale og håndværkere samt eventuelle eksterne rådgivere.

Nøgleområder for stillingen:
  • Ansvarlig for vedligeholdelse og drift af FEAS’ samlede ejendomsportefølje.
  • Ansvarlig for udarbejdelse, ajourføring og styring af 30-årige vedligeholdelsesbudgetter.
  • Ansvarlig for indgåelse og ajourføring af serviceaftaler på vores ejendomme, tekniske anlæg og udearealer.
  • Koordinering og kontakt med lejere i tæt samarbejde med den øvrige stab.
  • I samarbejde med selskabets ledelse at deltage i strategiske drøftelser omkring vores ejendomme.
  • Ansvarlig for opgraderinger på vores eksisterende ejendomme og tekniske anlæg, herunder anvendelse af den nyeste teknik for styring heraf.
  • Projektledelse af byggeprojekter i det omfang tiden tillader det.

Profilen
Du har en baggrund som ingeniør eller lignende og har erfaring med driftsherrerollen for en større bygningsmasse eller som teknisk Facility Manager.
Som person er du driftssikker og kendetegnet ved en høj grad af troværdighed. Du har forretnings– og ledelsesmæssig tæft. Du er god til at kommunikere og dokumentere indgåede aftaler. Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger og kunder.

Vi tilbyder ansættelse i et selskab, der er velfunderet og som lægger stor vægt på at agere ordentligt over for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder en løn, der matcher stillingens krav.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til adm. direktør Jørgen Lang på tlf. nr. 87 15 33 61.

Ansøgningsfrist er den 31. januar kl. 23.59.
Tiltrædelse 1. april eller efter nærmere aftale.

Supplerende oplysninger om forretningen FEAS kan læses her.

FEAS er et datterselskab af Aarhus Universitets Forskningsfond. Aarhus Universitets Forskningsfond er en privat, erhvervsdrivende fond, hvis formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet.
Selskabets virksomhed er primært rettet imod erhvervelse og drift af ejendomme til brug for Aarhus Universitet og dermed tilknyttede aktiviteter, herunder ejendomme, der har strategisk betydning i universitetets fysiske udbygningsplanlægning og understøttelse af universitetets unikke placering som byuniversitet.
FEAS har en ejendomsportefølje på mere end 200.000 kvm. primært erhvervslejemål, men også gæsteboliger til forskere ved Aarhus Universitet.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Km2job IVS...
KM2JOB blev etableret i 2015 og er således en ung virksomhed; der dog bygger på en meget solid erfaring. Holdet bag har til sammen gennem de seneste 20 år stået for mere end 2000 rekrutteringer.
KM2JOB kan varetage alle elementer i en rekruttering – fra afdækning af job/personprofil til onboarding.
KM2JOB ønsker at levere fleksible løsninger, der giver størst mulig værdi for vores kunder. Opgaverne løses uden at gå på kompromis med kvaliteten – selvom ydelserne leveres til yderst konkurrencedygtige priser.