Rekrutteringsfirma

Leder til Sygeplejen

Indrykket: 16.7.2020

CareMatch ApS, Maribo

CareMatch søger for Lolland Kommune -

Vi søger en erfaren leder til at lede, motivere og udvikle sygeplejeområdet og sætte retning
og mål, løse udfordringer i samarbejde med andre, og bidrage til ekstern tilpasning og intern
integration.


Ledelse og følgeskab
Det er en leder med stort L som vi søger, der kan lede ledere og stå i spidsen for en professionel sygeplejeenhed i Lolland Kommune. Du skal bevæge dig hjemmevant i en politisk ledet organisation og på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Via din viden, erfaring og personlighed skal du etablere følgeskab med henblik på fælles retning i udvikling, etablering og implementering af nye tiltag.

Du indgår i et tæt samarbejde med ledergruppen, de øvrige enheder og faggrupper og skal bidrage til det lille såvel som det store fællesskab.

Drift- og kulturforandring
Opgaven bliver, via teamlederne, fortsat at sikre en velfungerende drift, yde ledelsessparring til lederne og via en bottom-up proces, at få en fælles kultur i grupperne.

Fokus på tværgående samarbejde og udvikling
Når du har lært organisationen at kende, forventer vi, at du naturligt bidrager til udvikling af den tværgående opgaveløsning samt det tværgående samarbejde, med henblik på at udvikle opgavevaretagelse samt den organisatoriske sammenhængskraft.

Din faglige og personlige profil
Du ser ledelse som et fag i kombination med faglig ledelse af såvel sygeplejefaglige og administrative opgaver. Du kan økonomi- og ressourcestyre den decentrale enhed, og bidrage til, at vi driver den samlede opgavevaretagelse efter LEON princippet. Du kan initiere, understøtte og realisere besluttede organisatoriske forandringer i samarbejde med relevante andre.

Du er:

  • Sygeplejerske- eller har en anden sundhedsfaglig baggrund.
  • Lederuddannet på minimum diplomniveau.
  • Erfaren i ledelse, styring og udvikling.
  • Nærværende, anerkendende, empatisk og tager afsæt i et holistisk menneskesyn.
  • Åben, god til kommunikation og har gode samarbejdsevner.


Vi tilbyder:

  • En engageret ledergruppe, den bedste du kan finde, som prioriterer dialog og samarbejde højt.
  • En sygeplejeorganisation med engagerede og dygtige ledere og medarbejdere.
  • En arbejdsplads, hvor du er med til at præge nutiden og udvikle til at møde fremtiden.
  • Stor indflydelse på planlægning af eget arbejdsområde.


Om Ældre & Sundhed
Sektor Ældre & Sundhed er organiseret i tre decentrale, funktionsopdelte enheder – Sygepleje, Personlig & Praktisk hjælp og Rehabilitering, samt to stabe – Team Folkesundhed & Udvikling og Visitation – Ældre & Sundhed.

Sygeplejen er opdelt i tre teams – Team Sygepleje Maribo og Team Sygepleje Nakskov samt Team Møllecentret (midlertidige boliger og akutpladser). Den samlede sygeplejeenhed består af en decentral leder, 3 teamledere, og ca. 80 medarbejdere.

Ældre- og Sundhedsområdet er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel inden for Sygepleje og Træning og har gennem de senere år haft stort fokus på kompetenceudvikling, kvalitetssikring og udvikling med henblik på at kunne varetage de komplekse og akutte sygeplejefaglige opgaver, der stilles til den kommunale sygepleje i det nære sundhedsvæsen.

Sygeplejen arbejder sammen med de øvrige enheder i organisationen, og iagttagelsesperspektivet er, at vi er i en udviklingsproces, hvor det tværgående samarbejde omkring løsning af opgaver for og med borgerne, skal være drivende for vores beslutninger og udvikling af praksis.

Vi er os bevidst, at samfundet bevæger sig i et paradigmeskifte, hvor den offentlige sektor går fra at se velfærd som noget, der leveres til borgerne til at se velfærd som noget, vi skaber sammen med borgeren.

Yderligere oplysninger
Lolland Kommune samarbejder med CareMatch om denne ansættelse. Vi opfordrer til, at du kontakter Mads Henriksen på tlf. 42484042 eller mail: [email protected] for en fortrolig samtale om stillingen.

Læs mere om stillingen i Job- og personprofilbeskrivelsen samt se Organisationsdiagram for Ældre og Sundhed og Organisationsdiagram for Sygeplejen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ældre- & Sundhedschef Søren Wollesen på tlf. 23 80 52 21.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Ansøgningsproces
Ansøgningsfrist: 16. august 2020
Første samtale forventes afholdt: 19. august 2020
Anden samtale forventes afholdt: 27. august 2020

De ansøgere, der går videre til anden samtale, vil skulle gennemføre en profilanalyse.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos CareMatch ApS...
Ansøgningsfrist Søndag den 16. august 2020
CareMatch blev stiftet i 2006 af Stefan Førster-Christensen og Mads Lindhardt Henriksen og har siden løst mere en 2500 rekrutterings- og udviklingsopgaver. Vi har specialiseret os i rekruttering og rådgivning inden for social & sundhed og børn & unge.

Det betyder at vi har et indgående kendskab til de problematikker der er på skole, daginstitutions- og sundhedsområderne og kan agere som sparringspartnere og rådgivere for vores kunder.