Faglig stærk teamleder til ydelseskontoret i Vordingborg kommune

Indrykket: 3.9.2020

Vordingborg Kommune, Vordingborg

Er du god til at skabe fokus på at sikre kvalitet og udvikling i opgaveløsningen? Lægger du vægt på værdibaseret ledelse og høj faglig kvalitet? Så er det måske dig vi søger.

Ydelseskontoret er et team under Borgerservice & Ydelse, som er én ud af 4 afdelinger i den samlede Borger- & Arbejdsmarked.

Du refererer til afdelingsleder for Borgerservice & Ydelse, men i det daglige har du det faglige og personalemæssige ansvar for ydelseskontorets 15 medarbejdere. Der er stor fokus på at sikre kvalitet og udvikling i opgaveløsningen og vi ønsker fortsat at udvikle og styrke dette både .

Du evner at skabe trivsel, engagement og arbejdsglæde i dit team. Du er god til at inddrage og involvere dine medarbejdere. Du er, ligesom vi, overbevist om at anerkendelse, god trivsel og høj faglighed skaber de bedste resultater for vores borgere.

Som teamleder forventes du, at kunne give både faglig sparring til sagsbehandlerne, lave sagsgennemgange med den enkelte sagsbehandler, bistå afdelingens medarbejdere i særlig komplekse og akutte sager samt sikre, at sagsbehandlingen opfylder de forvaltningsmæssige krav og rammer. Som teamleder er du med til at udvikle eget område, men også udvikle samarbejdet på tværs med de øvrige afdelinger i Borger- & Arbejdsmarked.

Ydelseskontoret har 15 medarbejdere og arbejder bl.a. med udbetaling og administration af; fleksrefusion, løntilskud, sygedagpenge, flekslønstilskud, kontanthjælpsydelser, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, integrationsydelse og enkeltydelser

Vi forventer at:
  • du lægger stor vægt på værdibaseret ledelse og høj faglig kvalitet
  • du har en solid faglig indsigt fra ydelsesområdet
  • du har erfaring som leder og evner at skabe trivsel, engagement og arbejdsglæde i dit team
  • du har fokus på at værdig sagsbehandling, opfølgning og dokumentation bliver gjort meningsfuld for både borgere og medarbejdere
  • du har fokus på vigtigheden af tværgående og sammenhængende indsatser.

Vi kan tilbyde:
  • en arbejdsplads i konstant udvikling, og med stor grad af indflydelse og ansvar
  • adgang til faglig sparring fra kollegaer og ledelse
  • en arbejdsplads baseret på værdierne dialog, synlighed og udvikling.

Det er en fuldtidsstilling og aflønning sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder for Borgerservice & Ydelse Søren Nonbo på tlf. 55 36 26 45.

Ansøgningsfristen er 23. september og der afholdes samtaler 29. september 2020.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Vordingborg Kommune...
Ansøgningsfrist Onsdag den 23. september 2020
Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alligevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud i vores byer og købstæder. Vi har ca. 46.000 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune til ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.