Rekrutteringsfirma

Teamleder til Center for Digitalt Understøttet Læring ved Aalborg Universitet

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 15.10.2020

Curia, Aalborg

Teamleder til Center for Digitalt Understøttet Læring ved Aalborg UniversitetVed Aalborg Universitet (AAU) opslås en stilling som teamleder for Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) til besættelse pr. 1. december 2020.

Stillingsbeskrivelse


Aalborg Universitet vedtog i 2018 en ambitiøs digitaliseringsstrategi med høj vægt på uddannelsesområdet og med særligt fokus på at udvikle og understøtte digitalisering af AAU’s PBL-baserede læringsmodel. I denne forbindelse er der på AAU opbygget et kompetencecenter for digitalt understøttet læring, CDUL. Centrets nuværende struktur er baseret på en fælles-enhed samt lokalt ansatte digitale læringskonsulenter. Denne struktur ønskes konsolideret i en fælles enhed med fokus på dels at løfte en række fællesopgaver på tværs af universitetets fagområder, dels at understøtte de enkelte fagområders fortsatte arbejde med digitalt understøttet PBL. Enheden vil efter sammenlægning ud over teamlederen bestå af otte medarbejdere.

Til at gennemføre denne proces og til det efterfølgende løbende arbejde med den videre opbygning og konsolidering af CDUL, søges en teamleder for CDUL, som samtidig har den rette faglighed og kapacitet til at løfte konkrete opgaver. Teamlederen forventes således at varetage den daglige ledelse af CDUL, dvs. både personaleledelse og den faglige ledelse, og samtidig at kunne bidrage praktisk til at løfte CDUL’s opgaveportefølje.

For at sikre en tæt kobling mellem CDUL’s opgavevaretagelse og den strategiske udvikling af uddannelsesområdet vil teamlederen desuden indgå i tæt samarbejde med digitaliseringspartner for uddannelse, der fungerer som programleder for AAU’s indsats for digitalisering af uddannelsesområdet.

De væsentligste opgaver som teamleder er at:

 • lede omstillingen af CDUL til en samlet enhed, herunder at sikre en god omstillingsproces og et godt arbejdsmiljø
 • inspirere og lede medarbejdere i CDUL, med fokus på at videreudvikle den høje faglighed i teamet
 • være en faglig kapacitet, inspirator og sparringspartner, både for den enkelte og for den samlede enhed
 • videreudvikle CDUL i tråd med undervisningsmiljøernes løbende arbejde med egen praksis for digitalt understøttet PBL, således at CDUL bliver ved med at være en meningsfuld og velfungerende enhed for både uddannelsesmiljøerne og for medarbejderne i CDUL
 • sikre CDUL’s faglige kobling til universitetets stærke fagmiljøer inden IKT og læring, PBL mv.

Desuden vil der være en række opgaver af faglig karakter, særligt:

 • Bidrag til udvikling og udbredelse af metoder og modeller for digitalt understøttet læring med udgangspunkt i AAU’s PBL-baserede læringsmodel
 • Sparring med og støtte til undervisere, herunder planlægning og realisering af konkrete undervisnings- og vejledningsforløb med bl.a. fokus på e-læring, videoproduktion, flipped classroom og andre lignende metoder
 • Opbygning af netværk og samarbejde på tværs af hele organisationen
 • Afholdelse af introducerende forløb, kurser og workshops, der støtter udbredelse og forankring af en digitalt understøttet PBL-praksis
 • Bidrag til behovsanalyser og specifikation af krav til konkret it-understøttelse

Kvalifikationer


Vi forventer, at du har erfaring som personaleleder fra den offentlige sektor og gerne fra en uddannelsesinstitution. Du har en relevant uddannelsesbaggrund og praktisk erfaring med forskellige digitale læringsmiljøer i et anvendelsesorienteret perspektiv. På denne baggrund har du lyst og kompetencer til at udvikle CDUL og bidrage til udviklingen af digitalt understøttet læring på AAU.

Der vil blive lagt vægt på kvalifikationer inden for følgende områder:

 • Konkret ledelseserfaring og indsigt i personaleledelse - gerne efteruddannelse eller lignende inden for personaleledelse
 • Erfaring med og gerne fagligt fundament inden for projektledelse
 • Viden om og erfaring med digitalt understøttet læring, herunder it-pædagogiske og -didaktiske modeller, gerne inden for universitetsverdenen
 • Forståelse for både undervisere og studerendes virkelighed og behov og for den kontekst, universitetsundervisning foregår i organisatorisk og didaktisk
 • Erfaring med undervisning og afholdelse af arrangementer og lignende
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikative evner på dansk og engelsk

En stor del af dit arbejde vil ske i samarbejde med meget forskelligartede miljøer. Det er derfor centralt at du har gode samarbejdsevner og naturligt samler folk omkring dig i arbejdet om fælles mål, også når folk har afsæt i forskellige virkeligheder. Du skal være udadvendt og vant til at se muligheder og udvikle ideer i samarbejde med andre, og du skal være initiativrig og evne at omsætte ideer til praktisk gennemførlige initiativer. Desuden er det vigtigt, at du kan bevare overblikket i perioder med stort arbejdspres med meget varierende og ofte komplekse arbejdsopgaver.

Yderligere oplysninger


Stillingen er forankret på Institut for Kultur og Læring.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Jakob Cloos Bojesen, [email protected], tlf. 9940 7282.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen. Ansøgning skal være Aalborg Universitet i hænde senest den 20. oktober 2020.

Samtaler forventes afholdt den 22. eller 23. oktober 2020.

Evt. anden samtalerunde forventes afholdt den 26. eller 27. oktober 2020.

Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som chefkonsulent med personaleledelse. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Opret profil

Ansøgningsfrist Tirsdag den 20. oktober 2020
Curia er en landsdækkende rekrutteringsvirksomhed med kontorer i Aarhus, Aalborg og København. Vi har i løbet af de seneste 20 år rekrutteret tusindvis af kandidater, og vi står som en aldeles stærk samarbejdspartner til rekruttering af direktører, ledere og specialister til dansk erhvervsliv. Vores kunder spænder bredt fra C20-virksomheder og store internationale koncerner til SMV’er og offentlige institutioner. En tredjedel af vores kunder har vi samarbejdet med i fire år eller mere.

Vores konsulenter har alle stor erfaring inden for search & selection, headhunting og outplacement, ligesom vi er certificeret i brugen af en række effektive værktøjer til test og vurdering af kandidater. Dette sikrer, sammen med vores store netværk, at vi altid er i stand til at finde og udvælge de helt rigtige kandidater til vores kunder.