Studentermedhjælper til Bank & Finans

Indrykket: 8.10.2019

Accura Advokatpartnerselskab, Hellerup

Studentermedhjælper til Bank & Finans


Er du blandt de dygtigste studerende på din årgang? Kunne du tænke dig at opbygge en faglig specialisering hos et af Danmarks absolut førende advokatfirmaer? Vi søger endnu en studentermedhjælper til vores afdeling for Bank & Finans.

AFDELINGEN?


Accuras afdeling for Bank & Finans bistår primært danske og udenlandske banker, større virksomheder og private equity fonde inden for finansiering af M&A-transaktioner, herunder opkøb af større danske virksomheder og ejendomme.

Vores rådgivning omfatter navnlig:

 • Finansiering af køb af virksomheder og ejendomsprojekter
 • Diverse selskabsretlige områder, herunder særligt vedrørende selvfinansiering og ledelsesmæssige beslutninger
 • Gennemførelse af due diligence processer i forbindelse med opkøb af virksomheder eller ejendomme
 • Udarbejdelse af dokumentationsgrundlaget for forskellige typer af finansielle transaktioner
 • Rådgivning vedrørende regulering af finansielle virksomheder såsom banker og investeringsforeninger og deres regulatoriske forhold


Vi har de seneste år bistået i forbindelse med finansieringen af de største virksomheds- og ejendomshandler i Danmark herunder:

 • Kapitalfonden EQTs køb af Saxo Payments Banking Circle
 • Guy Hands køb af McDonalds aktiviteter i Skandinavien
 • Tryg A/S køb af Alka Forsikring
 • Niams køb af Copenhagen Towers
 • Finansiering af Ørsteds frasalg af Radius til SEAS-NVE


HVORDAN SER DIN ARBEJDSDAG UD?


Du ankommer i løbet af morgenen og henter morgenmad i vores personalerestaurant, hvorpå du er klar til at starte dagen med en palette af forskellige opgaver, som afdelingen har brug for at få udfærdiget. Det kan være opgaver så som at:

 • assistere afdelingen med finansieringsretlige og M&A processer
 • udarbejde finansieringsretlige aftaler, såsom låneaftaler og sikkerhedsdokumenter
 • udarbejde selskabsretlige dokumenter, såsom ledelses- og generalforsamlingsbeslutninger
 • foretage tinglysninger af pantebreve i ting- og personbogen
 • besvare juridiske forespørgsler og foretage dybdegående informationssøgning
 • udarbejde korte juridiske notater og præsentationer for klienter og andre samarbejdspartnere
 • indsamle og systematisere dokumenter
 • selvstændigt løse mindre opgaver
 • sørge for legalisering af dokumenter hos relevante myndigheder


HVEM BLIVER DIN LEDER?


En partner, som ønsker at dygtiggøre dig og udvikle dig, og som har fokus på, at alle bidrager med kvalitet og skaber værdi i forretningen – alt imens det skal være sjovt at gå på arbejde. Samtidig vil der være en studenteransvarlige fuldmægtig i teamet, som bliver din daglige go-to-person.

HVEM BLIVER DINE KOLLEGER?


Et ambitiøst team på 11 jurister, 1 studentermedhjælper og 1 sekretær, som glæder sig til at få dig med på holdet, så du kan arbejde med juridiske opgaver og hjælpe resten af afdelingen med at levere den gode kvalitet. Derudover vil du blive en del af Accuras samlede studenterhold på 28, som ser frem til at spise frokost med dig og have det sjovt med dig til festlige studenterarrangementer. Yderligere indgår afdelingen i et tæt samarbejde med flere af huset øvrige afdelinger, herunder særligt M&A og fast ejendom.

HVEM ER DU?


Du læser på 3. år af bacheloren eller er på kandidaten på enten jura- eller cand.merc.(jur.)-studiet. Du er formentlig blandt de dygtigste på din årgang og klarer dig godt i de formueretlige fag, og du interesserer dig for finansieringsret og M&A. Du har gerne allerede erfaring med informationssøgning, og måske har du også prøvet at udarbejde finansieringsretlige og/eller selskabsretlig dokumentation. Erfaring fra en juridisk rådgivningsvirksomhed eller lignende er en fordel, men ikke et krav. Du har gode engelskkundskaber og er grundig og omhyggelig. Og så er du selvfølgelig teamorienteret og udstråler arbejdsglæde og godt humør.

HVAD TILBYDER VI?


Hos os får du et fleksibelt, spændende og kompetencegivende job på 15 timer om ugen med attraktive løn- og ansættelsesvilkår, herunder overtidsbetaling, obligatorisk pensionsordning samt sundhedsordning. Vi giver dig vide rammer for at udvikle dig og masser af mulighed for løbende at definere opgave- og ansvarsområdet i jobbet. Du har endvidere mulighed for at tilmelde dig vores bogkøbsordning for studerende. Du får mulighed for at arbejde mere i ferier og eksamensfri perioder og mindre ved eksamenslæsning og skrivning af bacheloropgave og speciale. Din udvikling prioriteres højt, og du får bl.a. mulighed for at deltage i kurser på Accuras interne uddannelsesforløb Accura Academy.

HVEM ER ACCURA?


Accura er blandt de førende erhvervsadvokatfirmaer i Danmark. Vi rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder samt private selskaber og deres ejere. Vi er en ung og spændende virksomhed med flad organisation og 215 medarbejdere, heraf 130 jurister.

LÆS MERE OM LIVET SOM STUDENT HER:


www.accura.dk/student-hos-accura
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Accura Advokatpartnerselskab...
Accura er ikke et traditionelt advokatfirma. Juraen er ikke et mål i sig selv, men et værktøj til at sikre forretningsmæssig værdi for vores kunder. Vi har samtidig en detaljeret og dyb forståelse for vores kunders forretning, hvilket medfører, at vi altid kommer frem til effektive løsninger, som er værdiskabende for vores kunder.

Vi har bygget vores forretning op omkring rådgivning af dansk og internationalt erhvervsliv, og blandt vores kunder er en lang række store nationale og multinationale virksomheder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder, regeringer og private selskaber samt deres ejere.