Vikarstilling: Barselsvikariat i AniCura Sydvet Dyrehospitaler

Indrykket: 13.8.2019

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, København SV

Se stillingsopslaget her:
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Veterinærsygeplejerskernes Fagforening...
Vores formål er: At organisere alle, der er beskæftiget som veterinærsygeplejerske, veterinærsygeplejerske-elev, veterinærsygehjælper eller områder beslægtede hermed i Danmark. At arbejde for de bedst mulige samfunds- og arbejdsmæssige vilkår for medlemmerne. At hjælpe veterinærsygeplejersker, veterinærsygeplejerske-elever og veterinærsygehjælpere med råd og vejledning i forhold vedr. løn og ansættelse på danske dyreklinikker/-hospitaler, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforening. At varetage veterinærsygeplejerskernes interesser i forbindelse med forhandlinger mellem Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Den Danske Dyrlægeforening omkring løn- og ansættelsesforhold for veterinærsygeplejersker i klinisk praksis. At bistå medlemmerne ved opståede uoverensstemmelser, tvister og konflikter med arbejdsgiverne. At udpege medlemmer til Det Faglige Udvalg, samt Det Lokale Uddannelsesudvalg for Veterinærsygeplejerske-uddannelsen i Danmark og varetage uddannelsens interesser samt udvikling. At varetage efteruddannelse/videreuddannelse for veterinærsygeplejersker i Danmark og herigennem højne den faglige standard. At samarbejde med udenlandske organisationer for veterinærsygeplejersker.