Overlæge - afdelingslæge, Akutafdelingen, Nykøbing F. Sygehus

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 20.5.2020

Nykøbing F

OVERLÆGER

Vi søger akutlæger til vores akutafdeling i Nykøbing F. – hvis du tænker, at det lige er dig, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Vi er en ung akutafdeling med fokus på det gode patientforløb, godt arbejdsmiljø og uddannelse for både yngre læger og akutlæger. Aktuelt er vi bemandet til 14 akutlæger og 24 yngre læger. Vi ser alle patienterne, og vi har en akutlæge på vagt i alle døgnets 24 timer.

Vi er meget bevidste om, at Sundhedsstyrelsen har godkendt specialet akut medicin. Vi prioriterer meget højt at opgradere vores akutlæger til at få anerkendelsen som speciallæge i akutmedicin. Det vil også gælde nyansatte læger i afdelingen. Vi tilbyder kvalificering i UL og flowkoordinering samt de andre kerneområder for akutlæger..

Akutafdelingen modtager 100-130 patienter dagligt, hvoraf cirka 50 er skades­patienter. Patienter, der forventes udskrevet inden for 48 timer, forbliver i Akutafdelin­gen, der råder over 39 sengepladser. Øvrige patienter overflyttes inden for seks timer til en specialafdeling. Skadestuen er lægefagligt bemandet af ortopædkirurgisk afdeling, så akutlægerne ser ikke skaderne, men vi sender hver dag en forvagt til skadestuen.

Der er etableret et tæt samarbejde med henholdsvis medicinsk, geriatrisk, kirurgisk og ortopædkirurgisk afdelinger omkring patienterne.

Er du interesseret, men ikke helt sikker på, hvordan vi arbejder i en akutafdeling, så tilbyder vi dig gerne nogle måneders ansættelse, hvor du kan afprøve, hvordan du fungerer i vores til tider lidt hektiske arbejdsmiljø.

Vi søger

 • Læge med interesse for den akutte patient

 • Læge, der vil være med til at styrke og udvikle vores akutafdeling

 • Læge, der er god til at samarbejde både internt og eksternt – vi har en stor kontaktflade til andre specialafdelinger, AMK og primærsektoren og vi arbejder på at skabe sammenhængende patientforløb

 • Læge med interesse for at tage del i uddannelsen af vores yngre læger, sammen med vores andre læger og uddannelsesansvarlige overlæge

 • Læge, der er parat til at efteruddanne sig inden for specialet akutmedicin og tage relevante kurser


Vi forventer

 • Du forholder dig til de syv lægeroller i din ansøgning

 • Du er interesseret i at arbejde i et dynamisk og visionært arbejdsmiljø

 • Du er en læge med interesse for koordinering og supervision af behandlingen af de akutte patienter, såvel medicinske som ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter

 • Du vil undervise og supervisere unge læger sammen med afdelingens øvrige akutlæger

 • Du kan arbejde tværfagligt i et team af akutlæger, akutsygeplejersker og yngre læger

 • Dine kliniske kvalifikationer er brede, gerne med fokus på det akutte, men det er ikke en nødvendighed

Vi tilbyder

 • Ansættelse som overlæge/afdelingslæge/1. reservelæge i henhold til funktionsbeskrivelse for overlæger/afdelingslæge ansat i Region Sjælland

 • En spændende hverdag med klinisk arbejde i en højteknologisk afdeling

 • Uddannelse, som kvalificerer dig til specialet akutmedicin

 • Mulighed for stor indflydelse på fordelingen af arbejdstiden, hvis man har ønsker om "fri uger". Det skal selvfølgelig være i samråd med kollegaerne

Nuværende fysisk forhold

 • 39 modtagelses- og observationsrum

 • 2 traumerum

 • 1 hjertestoprum

 • 1 røntgenrum

 • 7 skadelejer

 • 1 lægevagt

 • Fremadrettet udbygges rum til CT-scanner

Ved særlig interesse tilbydes

Deltagelse i meritgivende postgraduate kurser eksempelvis lederudvikling og medvirken i forskningsprojekt inden for akutområdet.

På hverdage er der bustransport arrangeret af sygehuset fra København direkte til Nykøbing F. Sygehus og retur både morgen og eftermiddag svarende til vagtskiftet, så du har selvfølgelig mulighed for at tilrette din arbejdstid derefter.

Det er muligt at booke overnatning på vores Personalehotel eller leje en bolig ved at kontakte sygehusets Boligformidling.

Ansættelsesbetingelser

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med enten FAS eller YL efter kvalifikationer samt lokallønaftale.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger

Ønsker du ovenstående uddybet, er du velkommen til at kontakte


Funktionsbeskrivelse for overlæger/afdelingslæger ansat i Region Sjælland kan rekvireres hos ledelseskonsulent Britt Bøgvad, [email protected]Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Tirsdag den 30. juni 2020