Introduktionsstillinger i intern medicin, Svendborg Sygehus

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 23.6.2020

Region Syddanmark, Svendborg

Speciale: Intern medicin

Ved Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus er 2 introduktionsstillinger ledige til besættelse pr. 1. september 2020 - eller efter aftale.

Stillingerne kan søges af læger, der har gennemført turnus- eller klinisk basisuddannelse.
Ansættelse i stillingerne kan kvalificere til hoveduddannelse i alle de 9 internmedicinske specialer. Der foreligger godkendte uddannelsesprogrammer.

Vi tilbyder dig:

  •  En komplet introduktion til de internmedicinske specialer
  •  Grundigt introduktionsprogram
  •  Godt uddannelsesmiljø med engagerede kolleger
  •  Oplæring i diverse kliniske procedurer (pleuracentese, ascitespunktur, lumbalpunktur m.m.)
  •  Godkendt uddannelsesprogram
  •  Ugentlig undervisning

Vi forventer at du:

  •  Engagerer dig fagligt
  •  Bidrager til et godt arbejdsmiljø
  •  Deltager i undervisning og vejledning af studenter og yngre kolleger

Medicinsk Afdeling M/FAM er en almen intern medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: lungemedicin, reumatologi, infektionsmedicin, gastroenterologi/hepatologi, endokrinologi, kardiologi, hæmatologi samt nefrologi. Vi har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer.
Afdelingen er normeret til 80 stationære senge, heraf 16 senge i FAM. Der ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg årligt.
FAM har ca. 33.600 patientkontakter pr. år. Afdelingens lægestab er normeret til 34 speciallæger og 42 uddannelsessøgende yngre læger.

Arbejdstilrettelæggelse
Du deltager sammen med afdelingens øvrige læger i stuegang og ambulantarbejde. I vagten indgår du afhængig af kvalifikationer i for- eller mellemvagtslaget. I løbet af introduktionsuddannelsen deltager du i både den medicinske vagt i FAM og den kardiologiske vagt i KARMA. Der er fælles vagt mellem Medicinsk og Geriatrisk Afdeling på hverdage efter kl. 18, lørdage, søn- og helligdage efter kl. 14. Alle ikke-kardiologiske patienter indlægges via den Fælles Akutmodtagelse (FAM).

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er etårige. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Mette Worsøe, tlf. 63 20 21 02, E-mail: [email protected].

Ansøgningen stiles til ledende overlæge Mette Worsøe og modtages gerne elektronisk.
Ansøgningsfrist er fredag den 10. juli 2020, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 29 med mulighed for, at disse kan afholdes virtuelt.

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Fredag den 10. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.