Overlæge ved Afdeling for Klinisk Patologi

Indrykket: 24.6.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Patologisk anatomi og cytologi

Pr.01-09-2020 eller efter aftale er en stilling som overlæge ledig til besættelse.

Stillingens primære indhold er den daglige varetagelse af patologien indenfor ekspertområdet:

 • Hæmatologisk og lymfeknudepatologi

i samarbejde med de øvrige speciallæger i dette team.
Overlægen må forvente at skulle deltage i beredskabsvagt indenfor området.

Overlægen må være indstillet på, på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger, at deltage i afdelingens samlede drift.

Afdelingen er en tværgående diagnostisk afdeling med specialet patologisk anatomi og cytologi.

Afdelingens læger er opdelt i 9 teams med følgende ekspertfunktioner:

 • Øvre gastrointestinalkanal inkl. pancreas, galdeveje og lever
 • Nedre gastrointestinalkanal
 • Gynækologisk og perinatal patologi
 • Nefro-urologisk patologi
 • Lungepatologi og hoved-halspatologi
 • Mammapatologi
 • Dermatopatologi
 • Neuromuskulær og bløddelspatologi
 • Hæmatologisk og lymfeknudepatologi

Afdelingen driver tværgående laboratorier indenfor områderne onkologisk cytogenetik, cytologi, flowcytometri, molekylær patologi samt elektronmikroskopi.

Afdelingen forventer at udføre histologisk diagnostik ved brug af digital patologi fra 2021.

Afdelingens optageområde er Odense Universitetshospital samt almen praksis, speciallægepraksis og tandlægepraksis på Fyn.

Afdelingen har regionsfunktion for:

 • Hæmatopatologi
 • Nefropatologi
 • Interstitielle lungesygdomme
 • Hepatologiske sygdomme
 • Inflammatoriske og degenerative muskelsygdomme
 • Foster- og spædbarnsobdutkioner

Herudover serviceres med højt specialiserede undersøgelser i såvel Region Syddanmark som øvrige regioner i landet.

Afdelingen har højt specialiserede funktioner indenfor:

 • Metaboliske knoglesygdomme
 • Medicinske hjertesygdomme
 • Maligne børnetumorer
 • Kompleks oral patologi
 • Cerebrale neoplasier, degenerative/metaboliske sygdomme samt misdannelser

Afdelingen meddeler undervisning til såvel bachelor- som kandidatstudiet i medicin samt til biomedicinstuderende. Afdelingen har p.t. 2 kliniske professorer, 3 professorer, 2 lektorer samt 7 kliniske lektorer.
Afdelingen har videreuddannelsesforpligtelse for specialets læger, som p.t. omfatter 3 introduktionsreservelæger og 6 læger i hoveduddannelsesforløb. Desuden har afdelingen i perioder en læge i hoveduddannelsesforløb i retsmedicin i samarbejde med Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af læger i tilgrænsende specialer.

Den nuværende faste lægestab består af 1 ledende overlæge og forskningsleder, 2 kliniske professorer, 15 overlæger og 9 afdelingslæger. Speciallægerne arbejder sammen i de nævnte ekspertområder. Speciallægerne i grupperne dækker hinanden ved vakancer. Reservelægerne alternerer mellem afdelingens ekspertområder.

Som universitetsafdeling med højt specialiserede funktioner arbejder afdelingen med diagnostik, forskning, udvikling, kvalitetssikring og undervisning. Metodologisk har afdelingen en udvikling i gang indenfor digital patologi, morfometri/billedanalyse, flowcytometri, onkologisk cytogenetik, immunhistokemi og molekylær patologi.

Afdelingen er forskningsaktiv med over 100 publikationer årligt.

Afdelingen er i alt normeret med 150 personer bestående af læger, molekylærbiologer, bioanalytikere, laboranter, lægesekretærer og kapelassistenter. Afdelingen har uddannelsesforpligtelse for bioanalytikere, lægesekretærelever, medicinstuderende og biomekanikstuderende. Odense Universitetshospital arbejder med sammenhængende patientforløb for kræftpatienter, hvor Afdeling for Klinisk Patologi er en naturlig del.

Ansøgeren skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi og gerne have erfaring indenfor hæmatologisk og lymfeknudepatologi. Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 kompetenceområder; medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmende akademiker og professionel. Vedlagte skema bedes udfyldt med relevante data fra CV'et og medsendes ansøgningen.
Skema

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær: [email protected]

Afdelingen har stort fokus på efteruddannelse af speciallæger.

Du er også velkommen til at kontakte ledende overlæge Niels Marcussen, tlf. 6541 4800, mail: [email protected] ved yderligere spørgsmål.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 28. juli 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via jobannoncen

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Tirsdag den 28. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.