Speciallægestillinger indenfor fagområdet børneortopædi, infektions- og tumorkirurgi, t...

Indrykket: 25.6.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Ortopædisk kirurgi

Speciallægestillinger indenfor fagområdet børneortopædi, infektions- og tumorkirurgi, traumatologi og fod/ankel kirurgi ved Ortopædkirurgisk afd. O - Odense Universitets Hospital.

En ledig stilling indenfor hvert af de ovennævnte fagområder er til besættelse pr 01.10.20 eller efter aftale. Stillingen kan besættes på enten overlægeniveau eller som fase IV uddannelse. Ved sidstnævnte kan der loves funktion i den respektive sektor i mindst et år. Herefter kan flytning til anden sektor komme på tale, såfremt strukturelle eller uddannelsesmæssige forhold taler herfor.

Om stillingen

Hovedfunktionen vil være i sektoren for henholdsvis børneortopædi, infektions- og tumorkirurgi, traumatologi eller fod/ankel kirurgi . Endvidere deltagelse i varetagelsen af den traditionelle bagvagts funktion, samt varetagelse af funktionen i Den Fælles Akutmodtagelse. Der vil ligeledes være ambulant samt operativ funktion i Svendborg indenfor fagområderne traumatologi, fod/ankel kirurgi samt børneortopædi. Indenfor børneortopædien er der yderligere ambulant og operativ aktivitet på Sygehus Lillebælt i Kolding.

Om afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling O er en stor, dynamisk, travl og spændende universitetsafdeling, der sætter patienten først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Afdelingen har funktioner på såvel hoved-, regions-, højt specialiseret og landsfunktionsniveau og er centralt placeret i OUH’s traumecenterfunktion. Afdelingens læger indgår i den ortopædkirurgiske vagt i FAM. Der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og gang-analyse-laboratorium), desuden er Ulykkes Analyse Gruppen en del af afdelingen.

Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde mellem sektorerne. Vi tilstræber en god tone og et godt arbejdsmiljø og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet. Afdelingen består af en enhed i Odense og en i Svendborg, samt en satellit i Nyborg. Endvidere er der samarbejde med Kolding Sygehus og Rigshospitalet.

Ansøgning, samtale og ansættelsesvilkår

Ansøgningen disponeres i forhold til de ”7 kompetencerområder” og yderligere motivation for ansøgning. Ansøgningen skal være bilagt CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efter- og videreuddannelse.

Ansøgningsfristen er d. 20.07.2020. Der afholdes ansættelsessamtaler kort herefter. Ansøgningen stiles til ledende overlæge Lonnie Froberg, Ortopædkirurgisk afd. O, Odense Universitetshospital og søges elektronisk via link.

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAYL respektive FAS.

Tiltrædelse pr. 01.10.20 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Børneortopædi sektoren: Overlæge Niels Wisbech Pedersen Tlf 5142 6725, Mail: [email protected]

Infektions- og tumorkirurgi samt traumatologi sektorene: Overlæge Morten Schultz Larsen, Tlf. 5142 6762. Mail: [email protected]

Fod/ankelsektoren: Overlæge Johnny Frøkjær. Tlf 2628 2065. Mail: [email protected]

Ledende overlæge Lonnie Froberg, tlf: 2028 0321, mail: [email protected]

Arbejdstid: Fuld tid
Ansøgningsfrist Mandag den 20. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.