Introduktionsstilling ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH

Indrykket: 26.6.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Intern medicin
Infektionsmedicin

Introduktionsstilling ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH


Infektionsmedicinsk afdeling søger reservelæge til Introduktionsstilling (4202-36-01-i-02) i intern medicin: infektionsmedicin pr. 01. oktober 2020.

Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin: infektionsmedicin, samt intern medicinske patienter fra OUHs optageområde. Afdelingen modtager endvidere højtspecialiserede infektionsmedicinske patienter fra hele Region Syddanmark.

Afdelingen råder aktuelt over to sengeafsnit Q1 og Q2: Q1 med 14 sengepladser, herunder 2 semi-intensive sengepladser og 2 isolationsstuer, samt Q2 hvor sengepladserne for nuværende er allokeret til corona patienter. Derudover har vi et ambulatorium, et daghospital samt et yngre læge ambulatorium, som introduktionslæger varetager.

Afdelingen deltager i den akutte medicinske vagtfunktion i FAM (Fælles Akut Modtagelse) i samarbejde med de øvrige medicinske afdelinger.

Arbejdsområdet:

◾ Dagtjenestefunktion i Infektionsmedicinsk Afdeling på lige fod med afdelingens øvrige læger

◾ Vagtfunktion på FAM hvor introduktionslægen varetager mellemvagts-funktionen i den medicinske Fælles Akutmodtagelse

Vi tilbyder:

◾ En spændende og bred introduktionsuddannelse i internmedicin: Infektionsmedicin i et godt fagligt miljø.

◾ Introduktion til det infektionsmedicinske grenspeciale gennem stuegang på infektionsmedicinske specialepatienter og yngre læge ambulatorium på Infektionsmedicinsk Afdeling Q

◾ Godt uddannelsesmiljø og introduktionsprogram

◾ Højt fagligt engagement

◾ Aktivt undervisningsmiljø med programsat undervisning 3 gange ugentligt om morgenen

◾ Mulighed for deltagelse i forskning

Vi forventer:

◾ At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger.

◾ At du selvstændigt og på lige fod med kolleger - afhængigt af kompetencer - indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af yngre læger, herunder reglerne om ny løndannelse.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. hvad det betyder for dig kan du læse om her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311

Hør mere:
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge dr. med. Svend Stenvang Pedersen, tlf. 6541 2656 eller på E-mail: [email protected]

Ansøgningsfristen er mandag den 17. august 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan læse mere om os på http://www.ouh.dk/default.asp?id=238367


Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Mandag den 17. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.