Vagtbærende Afdelingslæge eller overlæge med mulighed for specialefunktion til Anæstesi...

Indrykket: 6.7.2020

Nykøbing F

Nykøbing F. Sygehus, Anæstesiafdelingen, udvider til to bagvagtslag, og søger derfor en vagtbærende afdelingslæge eller overlæge alt efter kompetencer - begge med mulighed for specialefunktion fra den 1. oktober 2020 eller efter aftale.


Anæstesiologisk afdeling udvider med et Intermediær Afsnit (IMA) i tilknytning til og i tæt samarbejde med Intensiv Terapi Afsnittet (ITA). IMA oprettes med 3 intermediære pladser, samt 2 opvågningspladser i vagten, når opvågningsafsnittet lukker kl. 19.00 på hverdage samt i weekender. Vi bemander IMA med en ekstra speciallæge alle 365 dage om året i dagtjeneste.

Udover IMA funktionen opretter vi nu også to bagvagtslag, og beholder samtidig vores forvagtslag bestående af introlæger og introplus læger.

ITA bagvagt vil primært have ansvaret for behandling af ITA patienter, og operationsgangsbagvagt vil tage sig af IMA patienter, operationsgangen og være tilsynsgående. Det forventes, at de to bagvagter har en stor grad af samarbejde i opgaveløsningen.

I løbet af de sidste år har afdelingen opbygget en kultur, hvor alle yngre læger i afdelingen har selvstændige forskningsprojekter med 6 ugers løn målrettet dette. Vi har nyligt ansat en forskningslektor med forskningsområdet "Safe Brain Initiative" (SBI), og ligeledes en sygeplejerske og en lægesekretær indenfor samme område.

SBI er et koncept, hvor smertebehandling har en central plads, og passer derfor godt ind i afdelingens strategi med fokus på regional anæstesi, og anæstesi i brug af perifer nerveblokade. Vores team af specialeansvarlige overlæger og funktionsansvarlig overlæge for perifere nerveblokader udvikler og inkluderer løbende flere og flere blok i vores klinik, ligesom yngre læger oplæres i disse. Det vil være muligt at træde aktivt ind i dette for ansøgeren, både rent klinisk og rent forskningsmæssigt.

Aktuelt har Anæstesiafdelingen 5 besatte introduktionsstillinger, samt 2 besatte 1. reservelægestillinger. Derudover har vi 2 læger i evalueringsansættelsen, en svensk læge i akut medicinsk hoveduddannelse, samt 2-3 intro-plus læger.

Det er derfor vigtigt, at ansøgeren er interesseret i at undervise yngre kolleger. Hvis ansøger er YL, vil det være muligt at bestride UKYL funktionen i afdelingen.

Vi har de sidste 3 år haft en betydelig udvikling i afsnittet - fagligt, økonomisk, organisatorisk og forskningsmæssigt.

Nykøbing F. Sygehus har gennem det sidste år fået udvidet optageområdet, og servicerer nu ca. 150.000 borgere fra Lolland, Falster og Sydsjælland. Vi modtager kirurgiske- og ortopædkirurgiske patienter fra SUH Køge til elektiv kirurgi udover, hvad vores eget optageområde giver, hvorfor vores operationsgangsproduktion er vokset betydeligt de sidste 2 år. Med deltagelse i det nationale lærings- og kvalitetsteam samarbejde, har vi nu fået en behandling af hoftefraktur patienter, der er den bedste øst for Storebælt, og vores behandling af denne patientgruppe, giver nu øget arbejde for afdelingen, ligesom OMEGA arbejdet i samarbejde med SUH Køge, giver en større mængde akut arbejde.

Vagtbemandingen udvides derfor med en speciallæge i anæstesiolog, så det består af en forvagt og to bagvagter i aftennattevagt, samt en ekstra speciallæge i dagtjeneste 365 dage årligt.

Anæstesiafdelingen består, ud over ITA med 7 pladser, IMA med 3 pladser samt to opvågningspladser i vagten, af en operationsgang og tilhørende opvågningsfunktion. Anæstesiafdelingen yder anæstesi og andre anæstesiologiske ydelser til den centrale operationsgang og ambulant kirurgi indenfor specialerne ortopædkirurgi, abdominal kirurgi samt gynækologi.

Der foregår ligeledes anæstesi på eksterne lejer med MR- og CT-scanning til både børn og voksne, botox injektioner til børn DC konverteringer, samt permanente katetre til dialysepatienter.

Samlet er der ca. 8000 anæstesier pr. år, og ca. 1000 fødende pr. år.

Intensiv afsnit har fået nye og bedre lokaler i det nye akuthus, og har fysisk plads til 12 patienter.

Nykøbing F. Sygehus har derudover en børneafdeling, der nu er i vækst grundet et større optageområde, efter Næstved Sygehus har lukket deres børneafdeling. Derudover er der en stor Medicinsk blok, og en Radiologisk afdeling på Sygehuset.

Vi søger en vagtbærende afdelingslæge eller vagtbærende overlæge, som har interesse indenfor

 • Uddannelse
 • Postoperativ smertebehandling

Vi forventer, at du

 • har fokus på høj faglighed, og sætter patientens behov i centrum
 • vil være med til fagligt at styrke afdelingen indenfor bl.a. postoperativ smerteterapi
 • vil være med til at benytte og udvikle SBI enten driftsmæssigt eller forskningsmæssigt
 • vil bidrage til at skabe et godt uddannelses- og forskningsmiljø med fokus på læring af både technical og non-technical skills
 • vil være med til at udvikle en stærk Anæstesiologisk afdeling i Region Sjælland

Vil tilbyder

 • Ansættelse som afdelingslæge eller overlæge alt efter kompetencer
 • Stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, så dit arbejdsliv og privatliv bedst muligt kan fungere under hensyntagen til drift og dine kollegers ønsker
 • Hjælpsomme og fleksible kolleger
 • Vi ser gerne, at du påbegynder en master, diplomuddannelse, EDIC- eller SSAI uddannelse, hvis den ikke allerede er erhvervet. Vi har flere speciallæger i afdelingen, der er i gang med disse forløb, og vi har en god kultur med at benytte alle disse kompetencer i det daglige arbejde
 • Vi tilbyder stor indflydende på afdelingens virke. Afdelingen er i en rivende, positiv, faglig og organisatorisk udvikling, og dit bidrag er derfor vigtigt for os
 • Ved særlig interesse tilbydes forskningsprojekter indenfor det anæstesiologiske speciale

Ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst med FAYL eller FAS samt Forhåndsaftale.

Generelle oplysninger

I hverdagen kører der bus fra Vesterport Station og direkte til sygehuset og tilbage - både morgen og eftermiddag. Læs mere her

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Ninna Rose Holm [email protected] eller på tlf. 93 56 70 12, eller den afsnitsansvarlige overlæge på ITA Helle Scharling Pedersen [email protected] for yderligere oplysninger.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Susanne Boding, [email protected]

Ansøgningsfrist: Onsdag den 9. september 2020

Ansættelsessamtaler: Torsdag den 24. september 2020

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Onsdag den 09. september 2020