Afdelingslæge ØNH/Høreklinik, OUH

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 7.7.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Oto-rhino-laryngologi

Afdelingslæge til Øre-Næse-Halskirurgisk/Høreklinik Afdeling F

Vi har en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet speciallæge i øre-næse- og halssygdomme
 • Har lyst til at arbejde med audiologi
 • Har lyst til at kombinere audiologien med et andet ØNH-subspeciale
 • Sætter samarbejde højt
 • Er målrettet, ansvarsbevidst og selvstændig
 • Deltager i uddannelsen af yngre læger på afdelingen

Vi tilbyder:

 • Mulighed for funktioner på øre-næse-hals afsnittet
 • God oplæring i audiologi
 • Deltagelse i et tværfagligt miljø med fokus på høj faglighed
 • Rig mulighed for deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter
 • Mulighed for at tage del i audiologiske tjenesterejser til Grønland

Lidt om Øre-næse-halskirurgisk/Høreklinik afdeling F, OUH:

Vi har omkring 190 ansatte, der alle stræber mod de bedste forløb for vores patienter. Der er fuld bevidsthed om, at et godt arbejdsmiljø samt en omstillingsparat, akademisk tilgang til hverdagen er grundlaget for at kunne lykkes på vores patienters vegne.

Vi består af ØNH-ambulatorier på såvel Odense- som Svendborgmatriklen, operationsgang på Odensematriklen samt kirurgiske aktiviteter i dagkirurgien på Svendborgmatriklen. Herudover findes i Odense ØNH-sengeafdeling for voksne patienter, ligesom vi har sengepladser på børneafdelingen. Høreklinikken har aktiviteter på såvel Odense- som Svendborgmatriklen.
Samlet set gennemfører vi omkring 50.000 konsultationer årligt, samt omkring 5000 operationer, herunder omkring 100 høreundersøgelser af børn i fuld bedøvelse.
Vi dækker hele specialet lige fra hovedfunktioner til såvel regions- som højtspecialiserede funktioner.

Lidt om høreklinikken:

Vi udfører omkring 27.000 konsultationer årligt på høreklinikken i Odense og Svendborg. Vi behandler såvel nyfødte børn som ældre borgere, og har adgang til behandling med såvel konventionelle høreapparater som avancerede høreapparater såsom knogleforankrede høreapparater og cochlear implant. Vi behandler borgere med tinnitus, støjoverfølsomhed, auditory percessing disorder, børn i auditory verbal therapy forløb m.fl. Vi har desuden ansvaret for audiologien på Grønland.

Yderligere information:

kan du få ved at kontakte daglig leder på Høreklinikken, Rikke Schack-Petersen 6541 2536/2381 8648, eller ledende overlæge Jens Højberg Wanscher 6541 1649/4092 2799.

Løn og ansættelsesforhold sker efter overenskomst mellem regionerne og foreningen af yngre læger.

Der er ved første ansættelse i Region Syddanmark 3 måneders prøvetid.

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.

Ansøgningsfrist er den 9. august 2020

Vi forventer at afholde samtaler den 20. august 2020

Arbejdstid: Fuld tid
Ansøgningsfrist Søndag den 09. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.