Speciallæge i radiologi

Indrykket: 9.7.2020

Region Syddanmark, Svendborg

Speciale: Diagnostisk radiologi

Ved Radiologisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus er der en stilling som speciallæge ledig til besættelse efter aftale.


Svendborg Sygehus er en del af Odense Universitetshospital, og Svendborg er på nuværende tidspunkt et akut sygehus. Når det nye universitetssygehus i Odense tages i drift, overgår Svendborg Sygehus til at blive specialsygehus. På specialsygehuset vil der være en stor Medicinsk Afdeling med bl.a. et Diagnostisk Center, herudover en Ortopædkirurgisk og Parenkymkirurgisk Afdeling.

Radiologisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus består ud over afsnittet i Svendborg af et afsnit i Nyborg, Rudkøbing og på Ærø.

Ansættelsen vil være på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg - med hovedansættelsessted i Svendborg.

Afsnittet i Svendborg har, udover konventionelt røntgenapparatur, tre ultralydsskannere, to 1,5 T MR-skannere og fire 64 slice CT skannere. Kardiologer og radiologer foretager i samarbejde hjerte-CT.

Den lægelige stab i afdelingen består af 8 overlæger, 5 afdelingslæger og 6 uddannelseslæger (introduktionslæger, reservelæger i hoveduddannelse).

Afdelingen har døgndækkende akutfunktion. Vagten er 12 skiftet, hverdag med tilstedeværelsesvagt frem til kl. 22.00 med efterfølgende rådighed fra bolig og weekend tilstedeværelsesvagt frem til kl.17.00 med efterfølgende rådighed fra bolig. TMC-Sydney passer vagten fra kl. 22.00 - 07.45, og vagthavende står til rådighed i tilfælde af, at der kræves tilstedeværelse af speciallæge eller ved teknisk nedbrud.

Der udføres et bredt udsnit af radiologiske undersøgelser/procedurer. De enkelte speciallæger har mulighed for at dyrke deres fagområder og interessefelter, og dette tages der højde for i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Der er et stærkt og velfungerende kollegialt fællesskab med en underliggende kollegialt støttende kultur.

Der er fokus på videreuddannelse, og afdelingen har et liberalt forhold til kursusaktivitet. Der vil være rig mulighed for at deltage i både forsknings- og udviklingsprojekter. Det skal i den sammenhæng nævnes, at OUH og Region Syddanmark har en målrettet forskningsstrategi, og at der til OUH Svendborg Sygehus er tilknyttet en dedikeret forskningsafdeling.

Afdelingen udfører ca. 120.000 undersøgelser om året, heraf ca. 21.700 CT skanninger og 8.500 MR skanninger.

Stillingerne ønskes besat af radiologisk speciallæge, der er bredt uddannet.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægefagligansvarlig overlæge Jacob C. Bang, tlf. 20 56 47 29.

Du kan læse mere om Svendborg Sygehus på internettet, adressen er www.ouh.dk

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt evt. publikationsliste.

Ansøgningsfrist 21. august 2020 kl.12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted den 27. august 2020.

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Fredag den 21. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.