Afdelingslæge Anæstesiafsnit U/NIA, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Univers...

Indrykket: 17.7.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Anæstesiologi

1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Om stillingen
Stillingen er med primær tilknytning til afsnittet for neurointensiv terapi og neuroanæstesi (neurokirurgi og neuroradiologi).

Afsnittet er aktuelt normeret med 5 overlæge- og 9 afdelingslæge-stillinger.

Afdelingslægen indgår i speciallægevagtordningen for neuroanæstesi og neurointensiv terapi.

Aktuelt er der både tilstedeværelsesvagt og tilkaldevagt fra bolig.

Alle speciallæger deltager i vagt, som afholdes på tjenestestedet. Der er i forhold til anciennitet mulighed for at deltage i tilkaldevagter fra bolig (tjeneste med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet).

Derudover vil der typisk skulle afholdes 1 dagfunktion i weekend/helligdag pr. måned på Det Intensive Terapi Afsnit (ITA).

Overlæger har hovedsageligt tilkaldevagt fra bolig, men deltager også i vagt på tjenestestedet.

Det daglige arbejde kan indebære allokering til både neuroanæstesiologisk afsnit og neurointensiv afdeling.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med speciallæge i anæstesiologi med interesse for anæstesi og intensiv terapi til neurokirurgi, neuroradiologi og neurologiske patienter.

Det forventes, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens forsknings-, undervisnings- og uddannelses-aktiviteter.

Arbejdssted:
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit inden for klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 120 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet.

Det Neurointensive Terapiafsnit har en kapacitet på 13 senge, hvor der ydes højintensiv monitorering og behandling af kritisk syge neurokirurgiske patienter. Neurointensivafsnittet er organisatorisk og resursemæssigt placeret i Neurokirurgisk Afdeling U og den lægefaglige drift foregår i et tæt samarbejde mellem Anæstesiafsnit U og Neurokirurgisk Afdeling U.

Det Neuroanæstesiologiske Afsnit U betjener den neurokirurgiske operationsgang med et bredt udsnit af specialerelaterede operationstyper, samt Radiologisk Afdeling med neuroendovasculære procedurer, UL-vejledte procedurer, CT- og MR-scanninger i GA. Endvidere ydes der anæstesi til ECT-behandlinger på Psykiatrisk Afdeling P tre gange ugentligt.

Funktionsbeskrivelse
Vedlagt stillingsopslaget her.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:
Ledende overlæge Jens Schierbeck

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:

Overlæge Margit Vejen Stilling
Tlf. 6541 3759

eller

Overlæge Jakob Kjersgaard
Tlf. 6541 5007

Samtaler vil blive afholdt tirsdag den 25. august 2020 mellem kl. 13 og 15.

Arbejdstid: 37 timer i gennemsnit pr. uge
Ansøgningsfrist Torsdag den 20. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.