Afdelingslæge Intensiv Terapiafsnit ITA, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Un...

Indrykket: 17.7.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Anæstesiologi

Afdelingslæge Det Intensiv Terapiafsnit, ITA

Vil du være med til at videreudvikle og sætte dit præg på landets største intensivafdeling?

Vil du være en del af en velfungerende kollegial lægegruppe og en dynamisk afdeling?

Vil du medvirke til forskning, kvalitetsarbejde og undervisning?

To stillinger som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Om stillingen

Ansættelse sker ved Afdeling V generelt.

Stillingen tilknyttes primært afsnittet for multidisciplinær intensiv terapi (ITA).

Vagten vil blive afholdt på ITA.

Kvalifikationer

Ansøgeren skal være speciallæge i anæstesiologi.

Det forventes, at afdelingslægen deltager i undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Ansøgere, som under ansættelsen ønsker at gennemføre den europæiske diplomeksamen i intensiv terapi (EDIC) via ESICM, som forberedelse til den 2-årige skandinaviske postgraduate uddannelse, vil blive foretrukket til stillingen.

Det multidisciplinære Intensive Afsnit

27 behandlingspladser, heraf 6 til børn. Opdelt i fire afsnit: ITA1, ITA2, ITA3 og BRITA (børneintensiv)

Samarbejde med samtlige specialer på OUH. Behandling af neurokirurgiske og thoraxkirurgiske/karkirurgiske patienter varetages på selvstændige intensivafsnit

Vagten dækkes af to speciallæger og en hoveduddannelseslæge, alle i tilstedeværelsesvagt. Visitation til Intensiv dækkes frem til kl. 22.00 af overlæge/speciallæge. Således er der 3 speciallæger til kl. 22.00. Herefter har man

enten ansvar for visitation til Intensiv eller ansvar for BRITA.

Hvis man ønsker en given periode uden ansvar for børn eller har ønske om en procentdel af dagtidsfunktion afholdes på anæstesiafsnit kan dette efterkommes.

Dagtid er 07.45 - 15.15

Vagt er fra 14.30 - 08.30 (hverdage).

Funktionsbeskrivelse

Vedlagt i stillingsopslag her.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Ansøgning sendes elektronisk via link på denne side og stiles til

Ledende overlæge Jens Schierbeck.

Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Overlæge Helle Asboe, tlf. 6541 5715

Ledende overlæge Jens Schierbeck, tlf. 6541 1723

Samtaler vil finde sted mandag den 24. august 2020 Kl. 13-15

Arbejdstid: 37 timer i gennemsnit pr. uge
Ansøgningsfrist Torsdag den 20. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.