Introduktionsstilling samt to uklas. reservelægestillinger ved gynækologisk/obstetrisk ...

Indrykket: 30.7.2020

Region Syddanmark, Esbjerg

Speciale: Gynækologi og obstetrik

Ved gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, bliver 1 introduktionsstilling (5501-040-38-i-02) samt 2 uklassificerede reservelægestillinger ledig til besættelse 1.oktober 2020 eller efter aftale.

Vi tilbyder:

 • En afdeling med stort fokus på uddannelse, et godt læringsmiljø i trygge rammer og god opbakning.
 • Supervision og god mulighed for sparring i hverdagen og godkendt uddannelsesprogram.
 • Fast vejleder under forløbet
 • Gode muligheder for at tilegne sig færdigheder inden for diagnostik og behandling af akutte og ambulante gynækologiske og obstetriske patienter.
 • Fri med løn til deltagelse i de obligatoriske specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen.
 • Gode muligheder for at opnå undervisningserfaring i undervisning af forskellige faggrupper (sygeplejersker, læger og studerende).
 • Mulighed for at deltage i udarbejdelsen af instrukser / regningslinjer i afdelingen samt mulighed for forskning.

Se afdelingens inspektorrapport her

Om afdelingen:

Gynækologisk/Obstetrisk afdeling har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforløb med fokus på professionalisme og faglig udvikling.

 • Lægestaben består af 13 bagvagter og ca. 10 yngre læger.
 • Afdelingen har ca.1900 fødsler pr. år
 • Stort obstetrisk og gynækologisk ambulatorium med dertil hørende operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi
 • Forskning er et af sygehusets vigtige strategiske indsatsområder, og i afdelingen arbejdes der målrettet på at styrke denne indsats

Vi forventer:

 • At du har interesse for at prøve kræfter med det gynækologiske-obstetriske speciale
 • At du er engageret og kan lide klinisk arbejde
 • At du kan lide at samarbejde på tværs af faggrupper
 • At du indgår i 10-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjenesteste

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Som reservelæge indgår du i 10-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjenestested

Yderligere informationer kan rettes til ledende overlæge Sidsel Elisabeth Bøggild Ipsen, telefon 20772380 eller e-mail [email protected][a href="mailto:[email protected]"].[/a] Du kan læse mere om afdelingen her.

Ansøgning og CV sendes via nedenstående link senest d.21-8-20.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig?

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er et stort akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset bl.a. med den kommende lægeskole. Der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel.

Arbejdstid: 37

Kontaktperson
Sidsel Elisabeth Bøggild Ipsen
Ledende overlæge
20772380
Ansøgningsfrist Fredag den 21. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.