Lungemedicinsk Afdeling, OUH, søger en overenskomstansat afdelingslæge til tiltrædelse

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 16.9.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Lungesygdomme

Lungemedicinsk Afdeling - OUH, søger en overenskomstansat afdelingslæge til tiltrædelse 1. november 2020 eller efter aftale.


Lungemedicinsk Afdeling J er en universitetsafdeling på et Universitetssygehus (OUH) med særlig fokus på forskning, højtspecialiserede funktioner og udvikling heraf. Lungemedicinsk afdeling J varetager stort set alle højtspecialiserede funktioner inden for lungemedicin samt regionsfunktion i udredning af lungecancer, svær astma, tuberkulose og komplicerede lungeinfektioner.

Under Lungemedicinsk Afdeling J forefindes Syddansk Center for Interstitielle LungeSygdomme (SCILS) der varetager interstitielle lungesygdomme, lungetransplantation, pulmonale mykoser og andre opportunistiske infektioner. Udredning og behandling varetages i et bredt tværfagligt samarbejde med flere involverede afdelinger, der ligeledes er repræsenteret på flere gange månedlige MDT-afholdelser.

I enheden Center For Lungekræft (CFL) anvendes ENB, EBUS, pEBUS, EUSb og avanceret ultralyd.

OUH Simulationscenter (SimC) anvendes til træning af alle færdigheder for både speciallæger og YL.

Afdelingen indgår i samarbejde med bl.a. Arbejdsmedicinsk Afdeling vedr. provokationskammer til udredning af erhvervsbetingede allergiske sygdomme, og har ligeledes Center for Anstrengelsesudløst åndenød, der udredes i samarbejde med Øre-Næse-Hals afdelingen. Vi prioriterer uddannelse og arbejdsmiljø meget højt, og derfor er der god søgning til alle vores uddannelsesstillinger. Den Lungemedicinske Forskningsenhed er i stor vækst og har fokus på klinisk forskning, der kan komme patienter, samfundet og sundhedspersonale til gavn. Enheden har igennem de seneste ti år gennemgået en udvikling med en fordobling i antallet af tilknyttede kliniske forskere og en femdobling i antallet af peer-reviewede publikationer. Som led i en yderligere integrering imellem klinik og forskning forventes afdelingens speciallæger aktivt at bidrage til afdelingens forskning. For yderligere at understøtte forskerkarriereforløb på seniorforsker niveau, prioriteter afdelingen muligheder for kombinationer imellem klinik og frikøb til forskning højt. Vores målsætning er at være Danmarks bedste lungemedicinske afdeling.

Du kan læse mere om afdelingen på www.ouh.dk

Se afdelingens forskningsstrategi her

Se funktionsbeskrivelse her

Vi forventer, at du:

◾ Er speciallæge i lungemedicin

◾ Vil varetage specialiserede og almene lungemedicinske opgaver og vil være med til at videreudvikle området inden for de interesseområder og kompetencer, du er i besiddelse af.

◾ Vil indgå på linje med afdelingens øvrige speciallæger som rollemode og vægter uddannelse af alt personale højt.

◾ Vil understøtte en kultur, hvor der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø

◾ Har gode kommunikative egenskaber og kan samarbejde tværfagligt

Vi kan tilbyde:

◾ En afdeling i en god udvikling

◾ Et stærkt udviklings- og forskningsorienteret lægefagligt miljø

◾ Gode kollegaer

◾ Fokus på dine udviklingsmuligheder

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse pr. 1. januar 2020

Hvis du har mere end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse kunne ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger, kræver godkendt overlægebedømmelse

Hvis du har mindre end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.

Afdelingens speciallæger deltager i den lungemedicinske specialebagvagt med rådighedsvagt fra hjemmet og afdelingslæger deltager også i FAM-bagvagt med tilstedeværelse, hvor i øjeblikket 5 afdelingslæger dækker 7 aften/natte vagter og 4 dagtjenester i weekend på 16 uger. I FAM er man altid 2 medicinske bagvagter aften/nat og alle specialer kan tilkaldes. Der vil være følgevagt og introduktion til FAM efter behov.

Din ansøgning skal:

◾ Indeholde motivation med forslag til, hvordan du bedst vil kunne gøre en forskel for Lungemedicinsk Afdeling J

◾ Disponeres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens "Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger", kapitel 6 (speciallægens 7 roller)

◾ Vedlægges CV med oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, kliniske kvalifikationer og videnskabelig- og undervisningsmæssig curriculum

Fås hos ledende overlæge Ole Nørgaard Jensen på tlf.:61693573 e-mail: [email protected]

Region Danmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her:

http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311

Ansøgningsfristen er mandag, den 16. september 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 21. september 2020 eller efter aftale.

Arbejdstid: 37 timer

Kontaktperson
Ole Nørgaard Jensen
Overlæge
Ansøgningsfrist Onsdag den 16. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.