Afdelingslæge Smertecenter Syd/Center for Funktionelle Lidelser, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH

Indrykket: 3.9.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Anæstesiologi

Afdelingslæge 37 timer/uge til Smertecenter Syd, OUH og Center for Funktionelle Lidelser.

En fuldtidsstilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital OUH med tilknytning til Smertecenter Syd og Center for Funktionelle Lidelser er ledig til besættelse pr. 1. november 2020 eller snarest herefter.

Afdelingslægen vil referere fagligt til Smertecenter Syds specialeansvarlige overlæge og ledelsesmæssigt til afdelingsledelsen Afdeling V.

Den specialeansvarlige overlæge kan delegere opgaver til Smertecentrets øvrige medarbejdere, som derefter handler på overlægens vegne. Med reference til den specialeansvarlige overlæge er der en afsnitsledelse under udvikling. Der foregår et formaliseret samarbejde mellem Smertecenter Syd, OUH og Center for Funktionelle Lidelser.

Smertecentrets stab består, udover den specialeansvarlige overlæge, af 2 overlæge, 2 afdelingslæger, 1 reservelæge, 6 sygeplejersker, 5 socialrådgivere, 1 fysioterapeut, 2 psykologer og 1 AC-medarbejder.

Udover den specialeansvarlige overlæge består staben for Center for Funktionelle Lidelser af 1 overlæge, 1 psykolog, 1 sygeplejerske og 1 fysioterapeut.

Stillingen er på 37 timer/uge, og er ikke forbundet med vagtforpligtelse.

Om stillingen
Det forventes, at afdelingslægen:

  • Forestår smerteudredning og behandling af henviste patienter med kroniske smertetilstande.
  • Aktivt medvirker til at vedligeholde Smertecentrets vidensniveau og høje effektivitet, så Smertecentret kan tilbyde patienter i Region Syddanmark med kroniske smertetilstande en tidssvarende behandling af høj kvalitet.
  • Påtager sig lægeligt ansvar i det tværfaglige behandlerteam.
  • Bidrager til udvikling af fagområdet, bl.a. gennem undervisning og uddannelse af Smertecentrets personale og eksternt.
  • Medvirker i udvikling af samarbejde med primærsektoren, sociale myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere, et samarbejde som også vil omfatte informations- og uddannelsesvirksomhed.

Der vil være muligheder for at deltage i forsknings- og kvalitetssikringsaktiviteter.

Kvalifikationer
Ansøger skal:

  • Være speciallæge i relevant speciale (anæstesiologi, almen praksis, neurologi, reumatologi eller andet).
  • Have interesse for smerteramte og deres pårørende samt for patienter med funktionelle lidelser og deres pårørende.
  • Gerne kunne dokumentere interesse og erfaring indenfor smertebehandling.
  • Være målbevidst, beslutsom og udviklingsorienteret.
  • Have overblik og have gode samarbejdsevner.

Funktionsbeskrivelse kan læses her.

Arbejdssted:
Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital og Center for Funktionelle lidelser.
Heden 7-9, Indgang 200, 1. sal, 5000 Odense C.

Smertecenter Syd tilbyder patienter med komplekse kroniske smerter fra Region Syddanmark tidssvarende behandling af høj kvalitet.

Patienterne modtager sammenhængende forløb og en velkoordineret behandlingsindsats fra det tværfaglige team, så der for denne patientgruppe opnås forbedring af livskvaliteten.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Specialeansvarlig overlæge
Gitte Handberg
Telefonnummer 6541 3869

Samtaler forventes at finde sted onsdag den 21. oktober i tidsrummet 10.00-12.00.

Arbejdstid: 37 timer i gennemsnit pr. uge
Ansøgningsfrist Søndag den 04. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.