Introduktionsstilling i radiologi

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 3.9.2020

Region Syddanmark, Svendborg

Speciale: Diagnostisk radiologi

Radiologisk Afdeling - Svendborg Sygehus søger pr. 01.11.2020:

Reservelæge til etårig introduktionsstilling i radiologi. Stillingen er vagtfri.

Om stillingen:

Radiologi er et spændende fag i rivende udvikling, med computerbaserede billeddannende modaliteter. Specialet kræver stor klinisk nysgerrighed og forståelse. Radiologer er aktive medspillere i teamfunktionen omkring udredning og behandling af langt de fleste patienter, uanset stamafdeling. En central del af det daglige arbejde er f.eks. afholdelse af konferencer for de kliniske samarbejdspartnere. Radiologi er samtidig et aktivt behandlingsfag. Ved en del akutte tilstande, er det radiologer der udfører den initielle behandling.

Om afdelingen:

Vi er et team på omkring 86 normerede stillinger, bestående af læger, radiografer, sekretærer, social- og sundhedsassistenter.

Lægerne er organiserede i faglige interessegrupper og tilhørende ansvarsområder.

Vi anvender GE RIS/PACS til beskrivelse og tolkning af undersøgelser.

I Svendborg udføres der knap 98.000 undersøgelser årligt, heraf ca. 56.000 konventionelle røntgenundersøgelser, 21.000 CT-scanninger, 11.500 MR-scanninger og 9.200 UL-skanninger.

Arbejdsopgaver:

Arbejdet tilrettelægges i henhold til uddannelsesprogram for I-læger i Diagnostisk Radiologi, Region Syd.

Der udformes en individuel uddannelsesplan, som sikrer kontinuerlig supervision, samt at kompetencerne, i relation til de 7 lægeroller, opnås.

Der arbejdes med konventionel røntgen, UL / UL vejledt-intervention, CT og MR.

Vi forventer, at du:

  • Arbejder professionelt og engageret med at udvikle dine kompetencer i forhold til alle 7 lægeroller, som en kommende speciallæge skal mestre
  • Er mødestabil og engageret i egen videreuddannelse
  • Har humor og bidrager til et godt miljø

Løn- og ansættelsesforhold:

Sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAYL.

Ansøgningsfrist er den 18. september 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 25. september 2020

Klassifikationsnummer 4212-81-66-i-01

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Fredag den 18. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.