Reservelæge - Introduktionsstilling

Indrykket: 4.9.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

En introduktionsstilling ved Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse den 01.11.2020 - eller efter aftale.

Hvad er klinisk fysiologi og nuklearmedicin?

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et diagnostisk speciale, som involverer funktionel nuklearmedicinsk billeddiagnostik, klinisk fysiologiske undersøgelser og behandling af forskellige sygdomme.

Hvem er vi?

Vi er en stor afdeling beliggende på Odense Universitetshospital, bestående af et klassisk nuklearmedicinsk afsnit og et PET-center. Begge afsnit er samlet under samme tag, hvor du som introduktionslæge vil få mulighed for funktion på begge afsnit. Vi er ca. 90 ansatte, heriblandt læger, bioanalytikere, radiografer, hospitalsfysikere, radiokemikere, lægesekretærer samt forskningsansatte. I 2019 udførte vi ca. 37.000 undersøgelser og behandlinger. Vi har et tæt og givende samarbejde med de kliniske afdelinger omkring udredning og behandling.

Hvad indeholder specialet?

 • En udfordrende og varierende dagligdag med kontakt til mange andre speciale
 • Billeddiagnostiske og fysiologiske undersøgelser udfordrende såvel den matematiske som den visuelle intelligens
 • Den anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske viden, som benyttes ved tolkning af undersøgelserne, bidrager væsentligt til diagnostik, stadieinddeling og terapimonitorering
 • Behandling med radioaktive lægemidler ved såvel benigne som maligne tilstande
 • Rig mulighed for at bidrage til udvikling af specialet.

Hverdagen som nuklearmediciner

 • Varierende funktioner med såvel patientkontakt som en mere fordybet, beskrivende funktion
 • Daglige interne konferencer og eksterne konference med de kliniske afdelinger
 • Gode muligheder for forskning og fordybelse samt kvalitets- og udviklingsarbejde.

Hvem er du?

En læge

 • Færdig med basisuddannelsen og har interesse for fysiologi
 • Indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med afdelingens personalegrupper
 • Med interesse i en bred kontaktflade til næsten alle andre sundhedsfaglige specialer
 • Med interesse i og måske ønske om at prøve kræfter med forskning og metodeudvikling

Hvis ovenstående har vakt din interesse er klinisk fysiologi og nuklearmedicin formentlig lige noget for dig. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Allan Johansen, tlf. 3017 1889 eller uddannelsesansvarlige overlæge Anne Lerberg Nielsen, tlf. 2137 4273.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse om her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311.


Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Mandag den 21. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.