Vil du være med til at stå i spidsen for fremtidens infektionsmedicinske afdeling?

Indrykket: 11.9.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Infektionsmedicin

Ledende overlæge til Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital

Vi søger en ledende overlæge, som formår at videreudvikle OUHs ambition om at sætte patienten først. Stillingen er placeret på topledelsesniveau med direkte reference til OUHs direktion.

Du kommer til at varetage den overordnede ledelsesopgave i Infektionsmedicinsk Afdeling i samarbejde med oversygeplejersken, forskningslederen, professorerne, afdelingens personale, direktionen og afdelingsledelseskredsen. En vigtig opgave bliver i den forbindelse at føre afdelingen målrettet og sikkert til og ind på det nye OUH.

Er du i stand til dette, og er du samtidig en visionær og engageret person med lyst og evne til at fortsætte den lægefaglige og ledelsesmæssige drift og udvikling af specialet og afdelingen, så glæder vi os til at modtage din ansøgning!

Højisolationsafsnit på det nye OUH

Den nye ledende overlæge kommer sammen med oversygeplejersken til at lede udvikling og indflytning af afdelingens funktioner til og ind på det nye OUH. Afdelingen får 15-sengs højisolationsafsnit og vil altså have mulighed for at varetage højisolationspatienter. Flytningen medfører i det hele taget nye muligheder på mange planer, da vi i 2023 samtidig flytter sammen med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Syddansk Universitet i en helt ny bydel baseret på vidensdeling. Det forberedende arbejde er i fuld gang, og allerede nu afprøver vi nye arbejdsgange og tænker i forandrede organisationsstrukturer samt arbejder med afdelingens værdier.

Opgaven

Du bliver som ledende overlæge en markant drivkraft i den fortsatte udvikling af afdelingens faglighed, uddannelse og forskning og kommer til at være i front for en afdeling, hvor opgaverne løses af 100 veluddannede og dygtige medarbejdere, og hvor årsbudgettet er på ca. 95 mio. kr.

Den ledende overlæge og oversygeplejersken skal sammen fungere som et stærkt og effektivt ledelsesteam, der er synligt, skaber retning, sikrer høj faglighed og fortsat udvikling internt og eksternt. Forskningslederen i afdelingen indgår i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen.

Opgaverne for den ledende overlæge er herudover at:

 • Udvikle og flytte afdelingens funktioner frem mod og ind på det nye OUH
 • Sikre at afdelingen kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere inden for alle fagområder
 • I samarbejde med forskningslederen sikre innovativ klinisk og patientnær klinisk forskning af høj kvalitet udført af alle personalegrupper
 • Sikre høj kvalitet i patientudredning og -behandling med fokus på den patientoplevede kvalitet
 • Koordinere afdelingens arbejdstilrettelæggelse, herunder at tværfagligt samarbejde foregår fagligt kompetent og fleksibelt
 • Sikre optimale og sammenhængende patientforløb på tværs af OUH
 • Sikre en velfunderet styring af ressourcer og aktiviteter
 • Sikre fokus på uddannelse og vidensdeling på alle niveauer
 • Fastholde et sundt og motiverende arbejdsmiljø og en god og involverende kommunikation

Kvalifikationer

Den ledende overlæge skal være speciallæge i intern medicin – Infektionsmedicin - og den ideelle kandidat har ledererfaring fra en funktion med et personale af en vis størrelse: Dine hidtidige ledelsesmæssige opgaver skal gerne have indeholdt elementer af strategisk, teammæssig, faglig samt udviklings- og driftsmæssig karakter.

Det har også betydning, at du er respekteret for din gode forståelse af patienternes behov og i det hele taget for din faglige kompetence, så du kan inspirere og igangsætte faglig udvikling og forskning. Erfaring med forskning er et must, da afdelingen er kendt for sin både omfangsrige og ambitiøse forskningsaktivitet. Læs mere om det nedenfor.

Herudover lægger vi vægt på, at nedenstående egenskaber hører til ansøgers stærke sider:

 • Troværdighed
 • Beslutsomhed .
 • Samarbejdsevner
 • Evne til at lede visionært
 • Helhedsorientering

Om Afdeling Q - fokus på forskning

På Infektionsmedicinsk Afdeling Q behandler vi patienter med infektionssygdomme fra hele regionen. Afdelingen har højtspecialiserede funktioner inden for alvorlige bakterielle og virale infektioner og regionsfunktion for en række områder bl.a. HIV, viral hepatitis, infektioner i centralnervesystemet, importerede eller særligt alvorlige infektionssygdomme, primær og sekundær immundefektsygdomme. Afdelingen rummer også Indvandrermedicinsk Klinik, som tilbyder patienter med anden etnisk baggrund end dansk udredning og behandling af komplicerede forløb.

Vi har som nævnt en yderst aktiv forskningsenhed, der er en central del af afdelingen og har gode samarbejdsrelationer regionalt, nationalt og internationalt. Forskningen understøtter både højt specialiserede og regionale funktioner og er centreret omkring fire hovedområder:

 • Frontlinjecenteret Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner (KCVI) inden for flåtoverførte sygdomme,
 • Forskningscenteret MyCreds, der vedrører tuberkulose
 • Forskningscenter inden for hepatitis
 • Forskningscenter for indvandrermedicin

Sidste år havde afdelingen ca. 100 peer-reviewede artikler og var en af de afdelinger på OUH, der publicerede mest. I det hele taget har vi godt forskningsmiljø, der ud over de fire professorer rummer 10 Ph.d.-studerende, forskningsårs-studerende og øvrige forskningsinteresserede.

Afdelingen har undervisnings- og uddannelsesforpligtigelse for alle faggrupper og har et godt uddannelsesmiljø.

Læs mere om afdelingen og stillingen i den uddybende stillingsbeskrivelse her.

Ansøgning, ansøgningsfrist og ansættelsesvilkår

Der er følgende krav til ansøgningens udformning:

 • Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af visioner og mål for ledelsesarbejdet og afdelingens fremtid i den første 4-års funktionsperiode.
 • Ansøgningen disponeres i forhold til de ”7 lægelige kompetencer” sammen med yderligere motivation for ansøgning.
 • Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efteruddannelse.

Stillingen søges elektronisk via HR-Manager.

Der er ansøgningsfrist for stillingen den 4. oktober 2020, og vi forventer at afholde samtaler den 19. oktober og den 26. oktober for hhv. første og anden samtalerunde.

Der forventes, at ansøger deltager i en personlighedstest, og efter aftale med ansøgeren, indhentes der referencer.

Ansættelse sker efter overenskomst med FAS og ifølge Aftale vedrørende lægelige chefer.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. februar 2021 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Søndag den 04. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.