Specialeansvarlig overlæge til affektivt område i Svendborg

Indrykket: 14.9.2020

Region Syddanmark, Svendborg

Speciale: Psykiatri

Psykiatrisk afdeling i Svendborg dækker de fem kommuner Fåborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Langeland og Ærø.

Afdelingen består af 3 sengeafsnit med i alt 55 senge og en lokalpsykiatri med 3 teams. Vi arbejder organiseret i matrix og har tværfagligt både psykologer, socialrådgivere og Peers i matrix.

Vi er i stigende grad forskningsorienterede og gør os gode erfaringer allerede på kursist-niveau.

Vi har igennem flere år arbejdet som pionerer på Peer-området, og har faste Peers i alle vores 3 matrixer.

Vi tager de psykiatriske patienters fysiske sundhed meget alvorligt, og har derfor dels etableret en Sundhedsklinik og dels ansat en aktivitetsmedarbejder med professionelt kendskab til fysisk træning.

Vi har igennem mange år arbejdet med Åben Dialog, og har øget fokus på inddragelse af patienter, pårørende og netværk i behandlingen. Vi har besluttet en systematisk implementering forankret på ledelses-niveau. Dette som et af flere tiltag i vores intensive arbejde omkring nedbringelse af tvang.

De tre afsnit er specialiseret i behandling af henholdsvis psykotiske, affektive og ikke psykotiske lidelser. Alle tre afsnit er integrerede afsnit, og har dermed både åben og lukket funktion, og SVP2 har desuden en PAM-funktion. SVP1 har 15 senge, SVP2 og SVP3 har hver 20 senge.

Teams i Lokalpsykiatrien omfatter:

 • Team 1, som behandler patienter med ADHD, personlighedsforstyrrelser, herunder DAT-behandling samt PTSD patienter.
 • Team 2, som er et psykoseteam, der også yder opsøgende arbejde overfor psykotiske patienter.
 • Team 3, som behandler patienter med affektive lidelser, angst, OCD og belastningsreaktioner.

Psykiatrisk Afdeling Svendborg lever op til ambulant strategien i Region Syddanmark og sigter efter at fremme denne udvikling yderligere. Vi arbejder med den Syddanske forbedringsmodel, hvor alle medarbejdere aktivt arbejder på at forbedre behandlingen og dermed skabe større værdi for patienten.

Psykiatrisk Afdeling Svendborg beskæftiger læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lægesekretærer, ledelsessekretærer, arbejdsmiljøkoordinator, økonomikonsultent, husassistenter, Peers og medarbejdere med brugerbaggrund. Alle faggrupper stræber efter høj faglig standard indenfor faggruppen, for på denne måde at bidrage til en fælles indsats til fordel for patienterne og i samarbejde med dem og deres pårørende.

Psykiatrisk Afdeling Svendborg lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig kompetence og en veltilrettelagt indsats og går højt op i at understøtte trivsel og social kapital.

Vi er pt. i gang med en større ombygning af afdelingen, så alle sengeafsnit moderniseres, så de lever op til nutidens standarder.

Dine opgaver bliver at:

 • Fungere som specialeansvarlig overlæge på det affektive område i en kompleks og spændende hverdag med tætte samarbejdsrelationer i og uden for huset.
 • Indgå i bagvagtsfunktionen på Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

Vi ser gerne at du bidrager med:

 • Nye tanker og kreativitet.
 • Bred psykiatrisk uddannelse og erfaring.
 • Interesse for - uddannelse i - eller erfaring med - psykoterapi.
 • Interesse for kognitiv terapi, psykopatologi, diagnosticering og behandling af ADHD, PTSD og personlighedsforstyrrelser.
 • Et rigt læringsmiljø.
 • Interesse for arbejdet med patienter ift. ovenstående kliniske diagnoser.
 • Gode samarbejdsevner og styrkelse af matrixsamarbejdet.
 • Evne og vilje til at samarbejde med flere personkategorier.

Yderligere informationer:

 • Du er meget velkommen til kontakte konstitueret ledende overlæge Carsten Blus-Pedersen på tlf. 21 45 98 74.
 • Vi tilbyder mulighed for videreuddannelse.
 • Ansættelse sker iht. gældende overenskomst for lægelige chefer.
 • Din ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesbeviser, samt dokumentation for erfaring/tidligere ansættelser. Der indhentes altid - efter aftale med ansøger - referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til en evt. samtale medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.


Arbejdstid: Fuld tid
Ansøgningsfrist Søndag den 04. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.