Afdelingslæge ved Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Indrykket: 15.9.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Klinisk onkologi

Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, søger en afdelingslæge pr. 1. december 2020 eller snarest herefter.


Afdelingen varetager den onkologiske behandling af patienter fra Region Syddanmark og i et vist omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner har afdelingen landsfunktion.

Onkologisk Afdeling R er opdelt i seks diagnoserelaterede teams, der arbejder tværfagligt, og på tværs af afsnit. Teamopbygningen skal sikre kontinuitet og helhed i patientforløb og arbejdsopgaver. Stillingen slås bredt op.
Afdelingslægen vil dog blive tilknyttet et af teamene afhængig af kompetencer og afdelingens behov.

Funktioner
Afdelingslægen deltager i tæt samarbejde med teamets øvrige speciallæger i varetagelsen af alle teamets arbejdsområder.

Det forventes, at afdelingslægen deltager i

  • multidisciplinære konferencer

  • udvikling af/og deltagelse i kliniske protokollerede undersøgelser og forskningsprojekter indenfor temaets arbejdsområder.

  • udvikling og styrkelse af relationer med samarbejdspartnere lokalt, regionalt og nationalt gennem deltagelse i relevante møder og afholdelse af undervisning og foredrag.

  • udvikling af hensigtsmæssige patientforløb/arbejdsgange.

  • afdelingens administrative opgaver

  • afdelingens undervisningsforpligtigelser


Kvalifikationer
Det forudsættes, at ansøger er speciallæge i klinisk onkologi.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Hvis ovenstående har din interesse, kan du kontakte
Ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen på tlf. 2933 6469 eller på e-mail [email protected]
Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres på e-mail [email protected]

Ansøgningen
Stiles til ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 7B, 5000 Odense C.
Der skal vedlægges et ajourført CV med oplysning om egne kompetencer indenfor speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

Ansøgningsfrist d. 11-10-20

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 43 eller 44


Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Søndag den 11. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.