Introduktionsstilling, intern medicin, Geriatrisk Afdeling G, OUH, Odense

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 17.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Geriatri

Ved Geriatrisk Afdeling G er en introduktionsstilling til geriatri og intern medicin ledig i perioden 01.12.2020 til 30.11.2021.

Hvis du har lyst til at få en bred introduktion til hele det intern medicinske område, så skal du vælge denne stilling. Du er også velkommen til at søge, selvom du ikke har haft intern medicin i din kliniske basisuddannelse.

97% af patienterne indlægges akut, og den gennemsnitlige liggetid er ca. 6,0 dage. Der modtages årligt 2.700 patienter, heraf er 700 henvist ambulant.

Introduktionsstillingen besættes for 12 måneder og giver dig mulighed for at søge hoveduddannelse inden for alle de 9 intern medicinske specialer.

På Geriatrisk Afdeling vil du få:

  • Akut medicinsk erfaring ved deltagelse i vagter i OUH´s akutte medicinske modtageafsnit (FAM).
  • Introduktion til afdelingen, vagter i FAM og specialet intern medicin: geriatri.
  • Uddannelse i bred intern medicin, hvor du skal bruge hele din medicinske viden.
  • Kompetencer i vurdering af den ældre patient ved akut og kronisk sygdom.
  • Kompetencer i vurdering af multimorbiditet, polyfarmaci og funktionstab.
  • Kompetencer i tværfagligt samarbejde.
  • Ugentlig klinisk undervisning, hvor også du skal bidrage.
  • Godt kollegialt miljø.
  • Gode muligheder for forskning.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af Ny Løn, hvilket betyder, at der ved samtale skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau.

Hør mere:
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Lars Matzen, telefon 6541 4624 eller uddannelsesansvarlig overlæge Søren Kasch, telefon 3056 5767.

Ansøgningsfristen er fredag den 23. oktober 2020.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 28.10.20 om eftermiddagen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan læse om afdelingen på www.ouh.dk
Afdelingens instrukser er tilgængelige i Infonet OUH: http://infonet.regionsyddanmark.dk/

Arbejdstid: 37 timer

Kontaktperson
Lars Matzen
ledende overlæge
6541 4624

Ansøgningsfrist Fredag den 23. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.