Introduktionstilling i klinisk biokemi

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 17.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Klinisk biokemi

Ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital, er der en etårig introduktionsstilling i klinisk biokemi (4202.51-60.i.02) ledig til besættelse fra den 1. november 2020 eller efter aftale.

Klinisk biokemi er et speciale, der leverer analysesvar og klinisk beslutningsstøtte. Vi arbejder tæt sammen med andre læger for at optimere patientforløb med hensyn til optimale arbejdsgange og udredning i patientforløb.
I klinisk biokemi er lægens opgave at sikre, at vi udbyder de rette analyser og at disse indgår i udredningsprofiler, der giver størst mulig værdi. Opgaven kan omhandle en enkelt patient - andre gange er det særlige sygdomsområder der er i fokus. Vi samarbejder tæt på tværs af faggrupper, afdelinger og sammen med eksterne leverandører. Vores spidskompetencer er således vurdering af diagnostiske tests, herunder vurdering af anvendelighed og organisatorisk placering. Vi arbejder gerne tværfagligt og projektbaseret, hvor lægen ofte er projektleder.

Som yngre læge i klinisk biokemi bliver du i særdeleshed involveret i diagnostik og rådgivning indenfor

 • Trombofili og hæmostase. Læger fra andre specialer søger råd og udredning omkring antikoagulerende medicin, udredning af arvelig trombofili, abnorm blødningstendens og meget mere.
 • Porfyridiagnostik og –rådgivning, da afdelingen har landsfunktion på dette område.
 • Derudover er der ad hoc opgaver, der giver et godt indblik i mange facetter af faget.

Der er vagt i dagtiden på hverdage. Der er kun sparsom direkte patientkontakt, men masser af kommunikation med alverdens samarbejdspartnere, primært andre læger.

Aktuelt arbejder vi på et større projekt omkring bedre overblik over trombose- og blødningstendens. Du kan blive involveret heri, bl.a. ved deltagelse i opsætning af en rådgivningsside til praktiserende læger, samt afprøvning og implementering af et blødningsskema, så patienterne selv kan indrapportere blødningstendens til journalsystemet. Vi arbejder desuden med at automatisere gennemlæsning af journal ved hjælp af kunstig intelligens med henblik på at finde blødnings- og trombosetilfælde.

Der er god mulighed for forskning, og ofte kan vores mere innovative driftsprojekter med fordel publiceres. Ligeledes baserer vores arbejdsområde og -form sig meget på en forskningsbaseret tilgang. Vi har forskellige forskningsmetoder og forskningsområder i afdelingen – herunder eksperimentel forskning, hvor der er mulighed for at opnå erfaring med laboratorieforskning. Derudover laves forskning med større datasæt, herunder innovation baseret på kunstig intelligen

Vi ser gerne, at du:

 • Har lyst til forskning
 • Har lyst til faglig og personlig udvikling
 • Er engageret og god til at samarbejde
 • Er god til at tilrettelægge dit arbejde og arbejder struktureret

Vi tilbyder:

 • Gode forskningsmuligheder
 • Arbejde mandag til fredag i dagstid (08.00 til 15.24). Fri alle weekender og helligdage
 • Deltagelse i undervisning
 • Et grundigt og individualiseret uddannelsesforløb
 • Engageret og dygtigt personale
 • En afdeling med mange projekter
 • Højt specialiseret viden om abnorm trombose- og blødningstendens samt porfyri

Arbejdssted er Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense, OUH.
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til regionernes Lønnings- og takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.
Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til uddannelsesansvarlig overlæge Pernille Just Vinholt, tlf. 2964 8694.

Yderligere information:
- Målbeskrivelse: http://www.sst.dk/publ/div/Maalbesk_pdf/Klinisk_biokemi_0204_101.pdf
-
Uddannelsesprogram: http://www.ouh.dk/wm197374
- Forskning på afdelingen: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm117289
- Generelt om klinisk biokemi: http://www.dskb.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=51128

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Søndag den 18. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.