Overlæge til Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 1.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatri

Er du interesseret i at arbejde inden for det Affektive område og har du lyst til at sætte dit præg på et ambulant team. Så er dette stillingen for dig.
Stillingen er vagtfri.Der søges overlæge til Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion med tiltrædelse 1. januar 2021 eller efter aftale.

Den ledige stilling:
Den ledige stilling i Psykiatrisk Afdeling er i Affektivt Team, som er en del af det Lokalpsykiatrien i Odense.
Affektivt Team behandler patienter (20- 69 år) med Affektive lidelser, angst OCD eller funktionelle lidelser.

Overlægen skal stå for behandlingen af Affektive lidelser i samarbejde med anden overlæge, som er ansat på 50%. Derudover er der ansat overlæge som er specialeansvarlig inden for områderne OCD og angst.

Overlægerne skal samarbejde om den faglige udvikling i teamet og derudover sammen med funktionslederen stå for teamets drift.

Teamet har regionsfunktion og højt specialiseret i forhold til behandling af Affektive lidelser, derudover har teamet regionsfunktion i Angst, OCD og Funktionelle lidelser.

I Affektivt Team er ansat 2½ overlæger og 2 yngre læge/afdelingslæge. Der er ansat sygeplejersker, specialpsykologer, psykologer i teamet. Derudover er sekretærer tilknyttet teamet.

Affektivt Team har sammen med afdelingens øvrige teams til huse i et stort samlet Lokalpsykiatri med adresse på havnen i Odense.

Teamet har et tæt samarbejde med Det Affektive sengeafsnit.

Psykiatrisk Afdeling Odense:
Psykiatrisk Afdeling Odense har 96 senge fordelt på 3 integrerede afsnit, et lukket afsnit og 3 specialiserede åbne afsnit og der er i afdelingen lokalpsykiatriske teams, som er specialiserede.
Afdelingen har universitetsfunktion og har en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i.

Afdelingen har rygepolitik som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Vi søger:

Vi søger en overlæge som:

  • Er speciallæge i psykiatri
  • Har erfaring inden for Affektive lidelser, angst og OCD
  • Har interesse for udviklingen af området.
  • Har gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde i teams med tværfaglig personalesammensætning.

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem FAS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Supplerende oplysninger:
Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekr. Dorte Østergaard Iversen, telefon 99448904.
For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til ledende overlæge Sonja S. Rasmussen, telefon 99448902 eller [email protected]

Din ansøgning med beskrivelse af de 7 lægeroller stiles til:
Ledende overlæge
Sonja S. Rasmussen
Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion

Ansøgningsfrist : Onsdag den 21. oktober 2020
Ansættelsessamtaler afholdes: Tirsdag den 27. oktober 2020


Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Onsdag den 21. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.