Afdelingslæge til Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 1.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatri

Har du lyst til at arbejde med angst/OCD og Affektive lidelser og kunne du tænke dig en terapeutisk uddannelse, er dette stillingen for dig.


Der søges afdelingslæge til Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion med tiltrædelse 1. januar 2021 eller efter aftale.

Den ledige stilling:
Den ledige stilling i Psykiatrisk Afdeling er indtil videre i Affektivt Team, som er en del af det Lokalpsykiatrien i Odense.

Affektivt Team behandler patienter (20- 69 år) med Affektive lidelser, angst OCD eller funktionelle lidelser.

Teamet har regionsfunktion og højt specialiseret i forhold til behandling af Affektive lidelser, derudover har teamet regionsfunktion i Angst, OCD og Funktionelle lidelser.

I Affektivt Team er ansat 2½ overlæger og 2 yngre læge/afdelingslæge. Der er ansat sygeplejersker, specialpsykologer, psykologer i teamet. Derudover er sekretærer tilknyttet teamet.

Affektivt Team har sammen med afdelingens øvrige teams til huse i et stort samlet Lokalpsykiatri med adresse på havnen i Odense.
Teamet har et tæt samarbejde med Det Affektive sengeafsnit.

Afdelingslægen deltager i bagvagten på Psykiatrisk Afdeling. Der er tale om et 11 personers rul med vagt fra bolig.

Psykiatrisk Afdeling Odense:
Psykiatrisk Afdeling Odense har 96 senge fordelt på 3 integrerede afsnit, et lukket afsnit og 2 specialiserede åbne afsnit og der er i afdelingen lokalpsykiatriske teams, som er specialiserede.

Afdelingen har universitetsfunktion og har en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet, som alle forventes at deltage i.

Afdelingen har rygepolitik som ikke tillader rygning i arbejdstiden.

Vi søger:

Vi søger en afdelingslæge som:

  • Er speciallæge i psykiatri
  • Har interesse for behandling og udredning af Affektive lidelser, OCD og angst
  • Har interesse for en eller flere af ovenstående områder og for udviklingen af området.
  • Har gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde i teams med tværfaglig personalesammensætning.
  • Har lyst til en terapeutisk uddannelse

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem FAYL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Supplerende oplysninger:
Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekr. Dorte Østergaard Iversen, telefon 99448904.
For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til ledende overlæge Sonja S. Rasmussen, telefon 99448902 eller [email protected]

Din ansøgning med beskrivelse af de 7 lægeroller stiles til:
Ledende overlæge
Sonja S. Rasmussen
Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. oktober 2020
Ansættelsessamtaler afholdes: Onsdag den 27. oktober 2020


Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Onsdag den 21. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.