Afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 5.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Infektionsmedicin

En stilling som afdelingslæge med særlig funktion ang. COVID-19 ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. december 2020 eller efter aftale.


Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin:infektionsmedicin. Herudover deltager afdelingen i udredning, behandling og pleje af den brede intern medicinske patientgruppe via Fælles Akut Modtagelse, FAM, i samarbejde med de øvrige medicinske dobbeltspecialer.

Afdelingen råder aktuelt over et sengeafsnit med 15 sengepladser, herunder 4 semiintensive sengepladser og 2 isolationsstuer, daghospital og ambulatorium, herunder indvandrermedicinsk klinik. Derudover driver afdelingen et variabelt antal senge allokeret til patienter med COVID-19. Afdelingens sengeafsnit modtager primært regionale speciale patienter overflyttet fra Region Syddanmarks øvrige sygehus samt varetager infektionsmedicinske hovedfunktioner for OUH’s optageområde.

Afdelingen deltager i den prægraduate undervisning af medicinstuderende ved Syddansk Universitet og modtager studerende i klinikophold og forskningsophold

Arbejdsområdet:

 • Deltagelse i arbejdet med afdelingens COVID-19
 • Medvirken i afdelingens opgaver på alle niveauer, som omfatter patientbehandling, udvikling, forskning og uddannelse af yngre læger.
 • Deltagelse i afdelingens specialebagvagt, der er tilrettelagt som døgnvagt med rådighed udenfor tjenestested. Forventet vagthyppighed 3-4 gange pr. måned.
 • Deltagelse afdelingens coronavagtberedskab
 • Deltagelse i afdelingens vagtaftale med Fælles Akut Modtagelsen som bagvagt og flowmaster. Vagten er tilstedeværelsesvagt. Forventet vagthyppighed 1 aften/nattevagt månedlig og dagtid i weekend ca. hver 2 måned.

Vi forventer at:

 • Ansøger er speciallæge i infektionsmedicin eller speciallæge i intern medicin:infektionsmedicin
 • Ansøger har en Ph.D. eller forskningserfaring, der svarer til dette.
 • Ansøger er forskningsaktiv og bidrager til afdelingens forskningsaktiviteter
 • Ansøger har erfaring med klinisk arbejde med og forskning i COVID-19
 • Ansøger efter kvalifikation og interesse tager selvstændigt ansvar for udviklingen af et eller flere af afdelingens vidensområder. Særligt interesse for svære bakterielle infektioner ville passe med afdelingens aktuelle behov.

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende arbejdsområde med mange udfordringer
 • Gode, gensidigt inspirerende samarbejdsrelationer i et fagligt, stimulerende miljø
 • Plads til udvikling af interesseområder såvel fagligt som organisatorisk.
 • Godt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesforhold:

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Yderligere informationer:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos konstitueret ledende overlæge, Anne Øvrehus, phd, tlf. 6541 2650 eller på e-mail [email protected]

Ansøgning

Motiveret ansøgning stiles til konstitueret ledende overlæge Anne Øvrehus og skal indeholde oplysninger om egne, og så vidt muligt dokumenterede, kompetencer indenfor de 7 lægeroller i speciallægeuddannelsen.

Ansøgningsfrist: fredag den 23. oktober 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44.

Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Fredag den 23. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.