Introduktionslæge søges til Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

Indrykket: 17.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Kardiologi

Har du lyst til at arbejde på Danmarks bedste hjerteafdeling? Så kan denne stilling være noget for dig!

Stillingen er en 1-årige introduktionsstilling ved Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital, og ledig til besættelse pr. 1/3 - 2021 eller hurtigst derefter.

Hvem er vi?
Hjertemedicinsk Afdeling B er en stor afdeling med cirka 270 ansatte, heraf 60 læger.
Afdelingen er organiseret med 3 stationære sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium og et omfattende ambulatorium. Hjertemedicinsk afdeling B udgør ét af de fem hjertecentre i Danmark, der varetager højtspecialiserede funktioner indenfor kardiologiske sygdomme, i tæt samarbejde med Hjertekirurgisk afdeling T og Anæstesiologisk Afdeling V. Afdelingen har desuden et stort lokalt optageområde for kardiologiske basispatienter. Endelig varetager vi teoretisk og klinisk undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet.

Hvad laver vi?
Vi behandler basispatienter fra vores eget optageområde 24/7/365. Herudover modtager vi patienter med behov for højtspecialiseret udredning og behandling fra hele Region Syddanmark samt Slagelse.
Mange hjertepatienter har ud over hjertesygdom også andre internmedicinske problemstillinger, som vi også håndterer i samarbejde med andre relevante specialer. Vi arbejder i teams hele døgnet, og både for- og bagvagt har tilstedeværelsesvagt. Derudover er der en ekstra bagvagt på vores akutmodtagelse til supervision af forvagten samt behandling af de akut indlagte patienter alle hverdage fra klokken 8.00 til klokken 18.00. Herudover er der tre speciallæger i tilkaldevagt døgnet rundt (PCI-læge, Arytmi-læge og Ekko-læge).

Vi har et engageret uddannelsesteam bestående af den ledende overlæge, 2 uddannelsesansvarlige overlæger, en uddannelseskoordinerende yngre læge samt en uddannelsessekretær. Hjertemedicinsk afdeling B er også en meget aktiv forskningsafdeling, hvorfor der vil være mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning, hvis der er interesse herfor.

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Grundig introduktion.
 • Lav vagtbelastning den første måned, hvor der vil ske en introduktion til ekkokardiografi.
 • Individualiseret uddannelses og karriereplan.
 • Ansættelse i en aktiv og travl afdeling med mange spændende intern medicinske og specifikt hjertemedicinske problemstillinger.
 • Et godt lærings- og arbejdsmiljø med fast ugentlig undervisning og kontinuerlig mulighed for supervision.
 • Engagerede kolleger, der konstant stræber efter et højt fagligt niveau.

Vi forventer af dig:

 • At du har mod på at arbejde på en travl men spændende afdeling.
 • At du har interesse for intern medicin og har lyst til at prøve kræfter med det hjertemedicinske speciale.
 • At du er aktiv og engageret i såvel fag som patienter.
 • At du bidrager positivt til det tværfaglige samarbejde.
 • At du deltager aktivt i undervisning af kolleger og medicinstuderende i klinik ophold.

Dine arbejdsopgaver
Du vil være tilknyttet forvagtslaget. Forvagten er delt og 10-skiftet. Der er kun vagtforpligtigelser i Hjertemedicinsk afdeling. I dagtiden vil du deltage i det daglige arbejde i sengeafsnit, modtagelse og ambulatorium.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til:
Uddannelsesansvarlig overlæge Ahmed Aziz
Tlf.: 2896 6610
E-mail: [email protected]

Ledende overlæge Tina Svenstrup Poulsen
Tlf.: 2466 6642
E-mail: [email protected]

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2020.
Det anbefales, at du søger elektronisk via linket her på siden.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Lørdag den 31. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.