Overlæge til Intensiv Afsnit ITA, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital (OUH)

Indrykket: 9.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Anæstesiologi

Overenskomstansat overlæge til Det Multidisciplinære Intensive Terapiafsnit, Odense Universitetshospital

Vil du være med til at videreudvikle og sætte dit præg på landets største intensivafdeling?
Vil du være en del af en velfungerende kollegial lægegruppe og en dynamisk afdeling?
Vil du medvirke til forskning, kvalitetsarbejde og undervisning?

Vi søger 1 overenskomstansatte overlæger med vagtforpligtigelse – til besættelse pr. 1. marts 2021 eller efter aftale.

Om Det Multidisciplinære Intensive Afsnit:

 • 27 behandlingspladser, heraf 6 til børn. Opdelt i fire afsnit; ITA1, ITA2, ITA3 og BRITA (børneintensiv)
 • Mere end 2000 indlæggelser årligt
 • 24 speciallæger, heraf 10 overlæger og 1 professor (tre af overlægerne er funktionsdriftsledere)
 • Overlæger i børnesektionen har tilkaldevagt hele døgnet
 • Samarbejde med samtlige specialer på OUH. Behandling af neurokirurgiske og thoraxkirurgiske/karkirurgiske patienter varetages på selvstændige intensivafsnit
 • Vagten dækkes af to speciallæger og en hoveduddannelseslæge, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden er der en overlæge der varetager tjeneste i tidsrummet kl. 7.45-22.00 på hverdage


Om stillingen:

 • Overlægerne i afsnittet er ansvarlige over for den ledende overlæge mht. lægefaglig ledelse og refererer direkte til afdelingsledelsen
 • Overlæger og afdelingssygeplejersker indgår i driften af intensivområdet samt medvirker til at:
  • fremme afdelingens forskning og udvikling
  • opfylde afdelingens undervisnings- og uddannelsesforpligtelser
  • fremme kvalitets udvikling og – sikring (herunder patientsikkerhed

 • Overlægerne indgår i tilstedeværelsesvagt samt i dag tid weekender/helligdage i intensivområdet


Kvalifikationer:
Stillingerne ønskes besat med speciallæger i anæstesiologi med dokumenteret bred erfaring indenfor intensiv terapi efter endt speciallægeuddannelse.

Særlige fagkompetencer/interesseområder vil indgå i vurderingen. Dokumenteret erfaring med kvalitetsudvikling, forskning eller undervisning vægtes højt.

Ledelsesmæssigt skal ansøger kunne prioritere og fordele opgaver, have evne for krise- og konfliktløsning, være udviklingsorienteret samt besidde gode samarbejdsevner.

Arbejdssted:
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitets- og kvalitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 120 læger.

Faglig bedømmelse:
Den faglige bedømmelse af ansøger vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 lægeroller:

 • Medicinsk ekspert
 • Kommunikator
 • Samarbejder
 • Organisator/Leder/Administrator
 • Sundhedsfremmer
 • Akademiker
 • Professionel

Ansøger bedes derfor i ansøgningen forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.

Ansøger skal udfylde vedlagte skema til brug i det faglige bedømmelsesudvalg. Skemaet sendes sammen med ansøgningen.

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan hentes her.

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.
Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Ansøgning sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:
Konstitueret ledende overlæge Bjørn Mygil

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Konstitueret ledende overlæge Bjørn Mygil
Tlf. 6541 3626

Overlæge Mads Kristian Holten
Tlf. 6541 4954

Samtaler vil finde sted:
Torsdag den 7. januar 2021.

Arbejdstid: 37 timer i gennemsnit pr. uge

Ansøgningsfrist Torsdag den 26. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.