2 Introduktionsstillinger ved Lungemedicinsk Afdeling J, OUH

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 2.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Lungesygdomme

2 Introduktionsstillinger ved Lungemedicinsk Afdeling J, OUH

Vil du sikre dig et spændende arbejdsliv som læge med rigtig gode muligheder for senere job som speciallæge? Er du endnu ikke helt afklaret med specialevalg, men indeholder samtidig en medicinsk detektiv eller har du flair for håndværksmæssige procedurer? Så grib muligheden og ansøg Lungemedicin, som er et af de mest alsidige intern medicinske specialer, der indeholder alle facetter af det at være læge.

Som introduktionslæge i Lungemedicin præsenteres du for højt specialiserede og sjældne lungesygdomme. Du udfører som praktiker invasive diagnostiske indgreb eller behandlinger, du interagerer i teams med sygeplejersker og sekretærer, og samarbejder med nærliggende specialer (intensiv medicin, onkologi, thorax kirurgi, radiologi, reumatologi, infektionsmedicin, kardiologi) m.fl med at diagnosticere og behandle patienter inden for primært astma, KOL, hyppige og komplicerede lungeinfektioner som f.eks. svampesygdomme, tuberkulose, lungecancer, interstitielle lungesygdomme og lungetransplantation.

Du vil på Lungemedicinsk Afdeling J møde patienterne på deres vej igennem FAM til Lungemedicinsk sengeafsnit og senere hen til opfølgning i ambulatoriet. Her du vil få mulighed for at arbejde superviseret i tandemambulatorium og deltage på multidisciplinære team konferencer. Du vil oplæres i Lungeultralyd og pleuracenteser (SimC), og du vil komme til at samarbejde med en masse dedikerede og engagerede speciallæger, der ønsker at lære fra sig og være med til at give dig den bedste uddannelse. Der er gode muligheder for forskning, og forskningsenheden er i stor vækst i forhold til antal af yngre forskere og antal publikationer.

Derudover har man vagt i Fælles Akut Modtagelse – FAM, hvor man indgår i vagt sammen med uddannelseslæger fra de øvrige specialer med stor læringsværdi for alle i et øvrigt godt arbejdsmiljø.

Der er fastlagt undervisningsprogram på morgenkonferencer for alle, og der lægges stor vægt på læring i en tryg atmosfære. Det har du mulighed for at medvirke til bliver endnu bedre.

Vi forventer, at du er ansvarsfuld, ærlig, arbejdsom og en god kollega - så vil vi gøre, hvad vi kan for, at du vælger lungemedicinen.

Ansættelse:

◾ Ansættelsesvarigheden er 12 måneder i Lungemedicinsk Afdeling J

◾ Tiltrædelse hhv. 1. februar og 1. marts 2021 eller efter aftale

Arbejdsopgaver:

◾ Dagtjenestefunktion i sengeafsnit og ambulatorium.

◾ To-delt forvagtsfunktion som medicinsk for-/mellemvagt på tjenestestedet i regi af Fælles Akut Modtagelse, FAM

Lungemedicinsk Afdeling J tilbyder:

◾ Godt uddannelsesmiljø

◾ Personlig introduktionsprogram

◾ Superviseret selvstændig ambulatoriefunktion

◾ Introduktion til patient-case m.h.p. at skrive kasuistik med mulighed for senere forskning

◾ Kursus i fokuseret lungeultralydsscanning (FLUS) ved Simulationscentret, OUH

◾ Eventuelt Bronkoskopikursus ved Simulationscentret, OUH

◾ Pleuracentesekursus ved Simulationscentret, OUH

Yderligere oplysninger:

Fås ved henvendelse til ledende overlæge Ole Nørgaard Jensen, tlf. 6169 3573 eller via mail: [email protected] eller TR, Julie Gellert Larsen [email protected]

Ansøgningsfristen er tirsdag, den 1. december 2020.

Samtaler afholdes tirsdag, den 8.dec 2021 fra kl. 16.00 eller efter aftale.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regioner.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Tirsdag den 01. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.