Reservelæge til Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Indrykket: 5.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Infektionsmedicin

Reservelæge til Infektionsmedicinsk Afdeling Q, ledig pr. 1. februar 2021 og et år frem


Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin:infektionsmedicin, det vil sige bl.a. patienter med CNS infektioner, svære infektioner og div. tropesygdomme overflyttes til infektionsmedicinsk afd. efter aftale. Herudover deltager afdelingen i udredning, behandling og pleje af den brede internmedicinske patientgruppe via det fælles akutte modtageafsnit FAM. Afdeling Q har endvidere ansvaret for COVID-19 patienter på OUH.

Pga. den pågående situation med COVID-19 er afdelingen tilført ressourcer til en ekstra lægestilling pga. et øget antal indlagte patienter.

Afdelingen råder aktuelt over et sengeafsnit med 15 sengepladser, og har ansvaret for ad hoc oprettede afsnit til varetagelse af COVID-19 patienter.

Arbejdsområdet:

 • Dagtjenestefunktion i Infektionsmedicinsk Afdeling på lige fod med afdelingens øvrige læger
  - Stuegang
  - Yngre læge ambulatorium
 • Vagtfunktoner på FAM inklusive medicinsk skadestuefunktion.

Vi tilbyder:

 • Godt uddannelsesmiljø og introduktionsprogram
 • Bred uddannelse inden for intern medicin i såvel FAM som på afdelingen
 • Højt fagligt engagement
 • Mulighed for deltagelse i forskning

Vi forventer:

 • At du indgår i afdelingens COVID-19 beredskab
 • At du indgår i afdelingens FAM vagter på mellemvagtsniveau (dvs. er post KBU)
 • At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger.
 • At du selvstændigt og på lige fod med kolleger - afhængigt af kompetencer - indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker på overenskomst vilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger

Hør mere:
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge, PhD Anne Øvrehus, tlf. 6541 2645 eller på E-mail: [email protected]
Ansøgningsfristen er mandag den 1. december kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 50.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan læse mere om os på http://www.ouh.dk/wm238367


Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Tirsdag den 01. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.