Afdelingslæge til øre-næse-hals, OUH

Indrykket: 5.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Oto-rhino-laryngologi

En afdelingslægestilling er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller efter nærmere aftale ved Øre-, Næse- og Halskirurgisk/Høreklinik afdeling F, Odense Universitetshospital.

Afdelingen har adskillige højt specialiserede funktioner og servicerer primært Region Syddanmark med 1,2 mio. indbyggere, men modtager også patienter fra andre regioner. Desuden har afdelingen hovedfunktion for det fynske optageområde som omfatter ca. 460.000 indbyggere.
Afdelingen har en stor undervisningsforpligtelse overfor Syddansk Universitet, samt en række yngre læger under specialistuddannelse.
Afdelingen omfatter to matrikler i hhv. Odense og Svendborg.

Dine opgaver bliver at

 • Arbejde med og videreudvikle afdelingens halskirurgiske funktioner
 • Deltage i afdelingens kræftambulatorium
 • Indgå i dysfagiambulatorium
 • Arbejde bredt med afdelingens øvrige diagnostiske og behandlingsmæssige funktioner
 • Deltage aktivt i afdelingens akademiske aktiviteter
 • Tage medansvar for afdelingens drift og videre udvikling
 • Indgå i afdelingens bagvagtslag (tilkaldevagt fra bolig)
 • Påtage dig afgrænsede administrative opgaver efter nærmere aftale og afdelingens behov

Vi ser gerne, at du

 • Har gode samarbejdsevner og udviser initiativ
 • Har interesse og erfaring indenfor tværfagligt samarbejde, forskning og udvikling
 • Har relevant ph.d.
 • Vil og kan medvirke til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle afdelingens funktioner
 • Vil arbejde målrettet for en ressourcebevidst og rationel holdning til arbejdsopgaver
 • I din ansøgning kan gøre rede for dine kompetencer inden for ovennævnte områder

Vi tilbyder

 • En fantastisk afdeling med et godt fagligt og tværfagligt samarbejdsklima
 • En afdeling, som arbejder aktivt med forskning, kvalitetssikring og udvikling
 • En afdeling der aktivt arbejder med og implementerer IT til fordel for de ansatte på afdelingen og dermed også patienterne
 • En selvstændig stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling i trygge rammer med god faglig opbakning

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem RLTN og FAYL.
Ansøger må påregne funktion på begge matrikler (Odense og Svendborg). Aktuelt vil Odense være hovedarbejdssted.

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.

Ansøgningsfrist
1. december 2020.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 8. december 2020.

Hør mere
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at henvende dig til ledende overlæge Jens Højberg Wanscher tlf. 2384 1082 eller 6541 1649

Funktionsbeskrivelse

Se funktionsbeskrivelsen her


Arbejdstid: Fuld tid

Ansøgningsfrist Tirsdag den 01. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.