Afdelingslæge til Klinisk Farmakologi

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 9.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Klinisk farmakologi

En stilling som afdelingslæge (37 timer ugentligt uden vagt) ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH er ledig til besættelse den 1. januar 2021.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk farmakologi. Der lægges vægt på udadvendthed, initiativ og samarbejdsevner.

Overordnede opgaver, OUH

Afdelingslægen deltager i løsningen af afdelingens klinisk farmakologiske drifts- og udviklingsopgaver som blandt andet omfatter:

  • Patientnær lægemiddelrådgivning
  • Therapeutic Drug Monitoring og farmakogenomiske analyser
  • Bidrag til kvalitetssikring af lægemiddelanvendelse på OUH
  • Beslutningsstøtte ved ibrugtagning af nye lægemidler
  • Overvågning af lægemiddelforbrugsmønstre
  • Lokal, regional og national myndighedsbetjening vedrørende lægemidler
  • Deltagelse i lægemiddelorienterede lokale, regionale og nationale råd/udvalg/komiteer
  • Generelle indsatser til udbredelse af rationel farmakoterapi

Klinisk farmakologi løser opgaver i hele Region Syddanmark, herunder også for primærsektoren og psykiatrien, og fremmøde på andre matrikler i regionen må påregnes i mindre omfang.

Specifikke opgaver OUH

Afdelingslægen vil blive tilknyttet et nystartet initiativ, Multidiciplinære Teamkonferencer (MDT) - arbejde under Steno Diabetes Center Odense, SDCO. Dette er nyt tværfagligt tiltag som skal bedre behandlingen af komplekse patienter med diabetes.

Afdelingslægen vil blive tilknyttet et ny postgraduat systematisk efteruddannelses- og kvalitetssikringsinitiativ på OUH kaldet Patientsikker Ordination, PSO. Dette er et web-baseret læringssystem som er målrettet yngre læger og skal akkreditere af lægers evne til at ordinere lægemidler korrekt. Systemet er teknisk udviklet og implementeres på OUH primo 2021.

Forskning og undervisning:

Afdelingen er forskningsaktiv med særlig interesse for inden for rationel anvendelse af lægemidler, human farmakogenomik, farmakokinetik og farmakoepidemiologi. Det forventes at afdelingslægen bidrager aktivt til forskningsaktiviteterne og forskningsmiljøet i forhold til egne kompetencer. Dette aftales med den specialeansvarlige overlæge og den forskningsansvarlige overlæge.

Afdelingen deltager i undervisningen på bachelor- og kandidatdelen af såvel det lægevidenskabelige studium, som farmaceutstudiet ved Syddansk Universitet. Det forventes at afdelingslægen efter nærmere aftale med den specialeansvarlige overlæge og SDU bidrager til undervisningen.

Vi tilbyder:

Et åbent arbejdsmiljø med gode muligheder for indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.
En forskningsaktiv og fagligt engageret arbejdsplads.

Ansættelsesforhold- og arbejdssted:

Ansættelsen finder sted ved Afdeling KBF, Odense Universitetshospital.

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er en tværgående klinisk afdeling som rummer de to specialer klinisk biokemi og klinisk farmakologi. Afdelingens er fysisk placeret på Odense Universitetshospital; klinisk farmakologi har dog kontorfaciliteter i Winsløwparken 19. Afdelingen har ca. 260 medarbejdere og udfører over 10 millioner analyser om året. Der en stor udrednings- og rådgivningsaktivitet inden for begge specialer; f.eks. lægemiddelinformation og udredning af patienter med blødnings- eller blodpropssygdomme. Afdelingen har en lang række undervisningsopgaver i forhold til bioanalytikerstuderende samt uddannelser under de medicinske og naturvidenskabelige fakulteter, Syddansk Universitet.

Afdelingen har et tæt samarbejde med Afdeling for Klinisk Farmakologi, Farmaci & Miljømedicin ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Bolig kan kun stilles til rådighed, såfremt der er ledige boliger inden for den aftalte boligpulje.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til specialansvarlig overlæge Per Damkier, tlf. 65 50 37 90 eller på e-mail: [email protected]

Ansøgningsfristen er den 23. november 2020.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Mandag den 23. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.