Gynækologisk speciallæge til Nykøbing Falster Sygehus

Indrykket: 10.11.2020

Nykøbing F

Gynækologisk speciallæge? Kirurgiske færdigheder inden for almen gynækologi? Forskningsinteresse og –kvalifikationer?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, kan du måske blive vores næste kollega. Vi er en lille afdeling med god plads til udvikling, på et lille hospital i rivende fart med fornyelse på både faglighed og fysiske rammer.

Vi er nyligt fusioneret med pædiatrien og udvikler nye samarbejdsformer på tværs af specialerne. Grundet hospitalets lille størrelse er der tætte forbindelser på tværs af afdelingerne og til sygehusledelsen. Kort sagt – her bliver man hørt!

Vi ønsker

  • En speciallæge med dansk autorisation inden for gynækologi/obstetrik, som kan varetage almen gynækologiske dagfunktioner

  • At du engagerer dig i afdelingens udvikling og vil være med til at udvikle nye og optimere eksisterende patientforløb

  • At du indgår i en 7-8-skiftet vagt på tjenestestedet med ansvar for både gynækologi og obstetrik.

  • At du interesserer dig for forskning og gerne bidrager dertil

Vi tilbyder

  • Et selvstændigt arbejde, hvor du tilknyttes det laparoskopiske team

  • At du får ansvar for udredning og behandling af egne patienter

  • Oplæring i gynækologiske indgreb, hvis du er nyuddannet speciallæge og mangler kirurgisk erfaring.

  • En fleksibel arbejdstilrettelæggelse

  • At understøtte forskningsinitiativer, fx med fridage til forskning

  • At arbejde for oprettelse af C-lektorat ved de rette kvalifikationer

Gynækologi

Afdelingen har seks speciallæger tilknyttet det gynækologiske område, inkl. en gynækologisk fagligt ansvarlig overlæge. Hver læge har faste ambulatorie- og operationsdage og følger sine egne patienter under ambulant udredning, ved operation og ved postoperativ kontrol. Vi har et dagkirurgisk gynækologisk afsnit med 6 senge, og to gynækologiske døgnsenge til akutte patienter og overnattende operationspatienter.

Afdelingen har regionsfunktion i urogynækologi. Vi har eget urodynamisk laboratorium og modtager årligt 600 inkontinenspatienter, der gennemgår et fastlagt, evidensbaseret undersøgelsesprogram, hvor der efter 1 time er en diagnose og behandlingsplan; ved behov for operation får patienten en operationstid, inden hun forlader ambulatoriet. Det urogynækologiske team består udover de urogynækologiske speciallæger af ICS certificerede kontinenssygeplejersker.

Da området kun har få praktiserende gynækologiske speciallæger, har vi netop etableret et behandlingsambulatorium til håndtering af problemstillinger, der kunne være håndteret i primær sektor, hvor der er mulighed for blandt andet minihysteroskopi.

Obstetrik

Afdelingen har knap 1000 fødsler årligt. Der er fire tilknyttede speciallæger inkl. en specialeansvarlig overlæge. Risikograviditeter (som flerfoldsgravitet) følges under graviditeten i Nykøbing og føder på Slagelse Sygehus. Som følge af regionens ønske om at skabe mere lighed i sundhed, tilbydes gravide de rutinemæssige scanninger på Nykøbing Falster Sygehus ved sonografer, fra Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Slagelse. Vores obstetriske speciallæger udfører selv de øvrige scanninger, som ikke kræver føtal-medicinsk ekspertise. Vi har et samlet føde-barselsafsnit med fire fødestuer, hvoraf to er sansefødestuer samt syv familierum. Afdelingen har særlig fokus på at nedbringe andelen af sectio blandt førstegangsfødende.

Uddannelse

Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge, der varetager alle uddannelsesforløb og fokuserede ophold. Der er tilknyttet hoveduddannelsesforløb til Almen medicin og afdelingen har et godt ry for at yde tæt supervision af de yngre læger. Derudover tilbyder afdelingen uklassificerede stillinger fra tid til anden.

Forskning

Hospitalet er i færd med at udbygge forskningsaktiviteten lokalt, og der er netop indviet et nyt forskningshus, Athenahuset, for at understøtte dette. Afdelingen har 2 ph.d.-studerende, og 2 yngre læger med forskningsaktiviteter, bl.a. i samarbejde med hospitalets professor inden for epidemiologi. Afdelingen vil gerne fremme forskningen i afdelingen. Aftaler om vilkår for forskning kan aftales ved ansættelse, afhængig af kvalifikationer.

Samtale og ansættelse

Der vil være samtaler, evt. virtuelle, i uge 51 med henblik på ansættelse primo 2021. Man er velkommen til at kontakte ledende overlæge, Jeannet Lauenborg, for uddybning af ansøgning.

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen

Ansøgningsfrist Torsdag den 10. december 2020