Ved Urinvejskirurgisk Afdeling L, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, er en stilling som afdelingsl...

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 11.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Urologi

Om stillingen
Den ledige stilling er en afdelingslægestilling i prostatateamet med bagvagtsfunktion, dvs team tilknytning i dagarbejdet, mens man under bagvagten dækker alle afdelingens funktionsområder. Der ønskes ansøger med forskningserfaring gerne indenfor prostatacancer, da ansøger vil blive tilknyttet prostatacancergruppen i forskningsenheden.

Afdelingen dækker både basis og specialiserede funktioner indenfor diagnostik og behandling af prostatacancer. Således varetages primære diagnostik og behandling af prostatacancer både i Odense og Svendborg, men den specialiserede behandling af prostatacancer varetages kun i Odense. Der foretages på afdelingen ca 250 prostatektomier pr år.

Ansøger med kendskab til robotassisteret prostatektomi vil blive foretrukket.

Der skal ugentlig påregnes med et til to amb, et til to operationslejer og en 4-6 skiftet bagvagt afhængig af antallet af H-læger i bagvagt.

Om Afdelingen
Urinvejskirurgisk Afdeling L er en afdeling på to matrikler en i Odense og en i Svendborg. De specialiserede funktioner foregår i Odense og hovedfunktionerne overvejende i Svendborg.

Den ledige afdelingslægestilling er primært med funktion i Odense, men funktion på Svb matriklen kan forekomme 1-2 dage pr uge afhængig af hvilken funktion afdelingslægen skal dække.

På urinvejskirurgisk afdeling arbejder vi i teams: blærecancer -, prostatacancer-, nyrecancer-, Sten/LUTS- og andrologisk team. Teamstrukturen er mest udtalt i Odense, men en vis opdeling forekommer også i Svb..

Der er ca. 175 ansatte, hvoraf 140 er på afdelingen i Odense og 35 på afdelingen i Svendborg.
Lægegruppens andel er 33 læger, hvor 26 er fast i Odense og 7 i Svendborg. I Odense er lægegruppen fordelt på 13 overlæger, 5 afdelingslæger og 8 yngre læger i uddannelsesstillinger på forskelligt niveau. Der er mellem 3 og 5 speciallæger i hvert team. Der er 3 vagtlag, hvoraf overlægerne alle er i beredskabsvagt, afdelingslægerne er i bagvagt med tilkald fra bolig, og de yngre læger er forvagt med tilstedeværelse.

Afdelingen har et 24/7 sengeafsnit med 21 senge samt et dagafsnit i Odense. I Svendborg foregår alt operativt som dagkirurgi. Der er ambulant og operativ aktivitet på begge matrikler. Afdelingen i Odense har eget operationsafsnit med 10 lejer ugentligt på central OP, 3 dagkirurgiske lejer samt del i en Da Vinci operationsrobot, hvor der aktuelt er operationskapacitet svarende til lejer 9 pr. uge.

Afdelingen har højt specialiserede funktioner indenfor udredning og behandling af blærecancer, binyretumorer, neurologiske blærefunktionsforstyrrelser og vesikovaginale fistler, og regionsfunktioner indenfor prostatacancer, nyretumorer, urinvejssten og udredning af vandladningsproblemer hos børn. Afdelingen dækker alle hovedfunktioner, idet urologi på børn er ved at blive implementeret i afdelingen i et samarbejde med kirurgerne.

Efter mange år med fokus på de specialiserede opgaver, kræftpakker og robotkirurgi, som alle har konsolideret sig, foregår der aktuelt et stort udviklingsarbejde indenfor den benigne urologi dels intern i afdelingen både i Odense og Svb dels i samarbejde med radiologerne.

Urinvejskirurgisk Afdeling L indgår i flere multidisciplinære teams og samarbejdsrelationer på tværs af OUH og SDU både i forhold til det kliniske arbejde og forskning.

Der er en forskningsenhed med professor, post doc, phd studerende, forskningsårs- og elite specialestuderende. Til forskningsenheden er udover afdelingens egen professor tilknyttet professor fra Institut for Molekylær Medicin, SDU og professor i Klinisk Experimentel Kirurgi ligesom afdelingen har en adjungeret professor fra Charlotte, North Carolina.

Arbejdssted
Urinvejskirurgisk Afdeling L
Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
og Svendborg Sygehus, Valdemarsgade, 5700 Svendborg

For nærmere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Ulla Geertsen på tlf. 6541 2230. eller 2273 3625

Ansøgningsfrist
Mandag den 25.11.20
Ansøgningen sendes elektronisk via HR Manager.

Ansættelsessamtale
Snarest efter ansøgningsfristen

Løn- og ansættelselsforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønningsnævn og Foreningen af Speciallæger og er omfattet af Ny Løn.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse her http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311


Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Onsdag den 25. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.